Vakliteratuur

Vakliteratuur is het geheel aan publicaties dat specifieke informatie bevat over één bepaald onderwerp. Vakliteratuur kan ook behoren tot de wetenschappelijke literatuur en dan omvatten alle publicaties over een afgebakend deelgebied van de wetenschap: sociale geografie, meteorologie, natuurwetenschap, rechtspraak, economie, of ook specifiekere terreinen die op zich weer onder grotere vakgebieden vallen (bijvoorbeeld de biomechanica die onder de natuurwetenschap valt). Vakliteratuur kan de vorm aannemen van boeken (monografieën), artikelen, bundels met artikelen, internetpublicaties of zelfs bijzondere websites. (Bron: Wikipedia)

Formele omschrijving

... (Bron: Grove Music Online (GMO))

Schema: Muziek, Context: Media
Overkoepelend: Informatiedrager
Verwant: Musicoloog
Inhoud

Referenties