Universiteit

Hoger muziekonderwijs is grofweg te verdelen in twee soorten opleidingen. Het conservatorium biedt muzikaal-technisch en praktisch onderwijs, waarbij de focus ligt op de beheersing van het instrument. De universiteit biedt onderwijs waarbij de focus ligt op theoretische muziekpraktijk en muziekwetenschappelijk onderzoek. Beide instituten bieden zowel instrumentaal als theoretisch onderricht, maar het verschil is de benadering en het vakgebied waarop de meeste aandacht wordt gevestigd.

In de praktijk zullen de twee vormen elkaar overlappen, maar in de basis is er een vrij groot verschil. Tegenwoordig werken de twee opleidingen vaak nauw samen en kunnen elkaars verlengstuk vormen.

In Zeeland is het mogelijk een deel van de conservatoriumopleiding te volgen aan UCR te Middelburg (t/m Bachelor degree), maar voor de Master moet men dan toch naar een conservatorium. Aan UCR is het mogelijk de wetenschappelijke opleiding Musicologie te combineren met een instrumentale Bachelor. (Bronnen: ZB, UCR)

Formele omschrijving

Een universiteit is een onderwijsinstelling in het hoger onderwijs die ingericht is om wetenschappelijk onderwijs te bieden en wetenschappelijk onderzoek te verrichten.(Bron: Wikipedia)

Schema: Muziek, Context: Hoger onderwijs
Verwant: Muziekonderwijs, Muziekwetenschap
Voorbeeld: University College Roosevelt (UCR)

Verwant: (werk in uitvoering)
biedt (Muziekonderwijs)