Orkest

Een orkest is een grote groep musici met, meestal, een variƫteit aan muziekinstrumenten. Het woord orkest is afkomstig van het Griekse orchestra, waarmee in het theater het halfronde toneel werd aangeduid, en waarnaar de groep muzikanten werd genoemd, die in dezelfde halfronde opstelling werd opgesteld. (Bron: ZB)

Formele omschrijving

Een orkest wordt gevormd door een grote groep musici. Vaak bestaan binnen een orkest weer diverse secties of groepen, zoals strijkers, blazers en percussie in het symfonieorkest, of bijvoorbeeld een indeling van instrumenten van hoog naar laag. Het klassieke orkest heeft in de loop van de geschiedenis veel verschijningsvormen gekend, uiteraard onder invloed van repertoire en de evolutie van zowel muziek als instrumenten. Er zijn heel veel verschillende soorten orkesten met net zoveel standaardbezettingen in zowel professionele muziek als amateurmuziek, en in elke genre. Het woord orkest wordt in de moderne tijd gebruikt voor elke grotere groep musici die in een bepaalde samenstelling muziek uitvoert. Kleinere orkesten krijgen vaak de aanduiding kamerorkest of ensemble. (Bron: Grove Music Online (GMO))

Schema: Muziek, Context: Orkesten
Overkoepelend: Muziekgezelschap
Specifiek: Accordeonorkest, Blaasorkest, Dansorkest, Fanfareorkest, Gamelanorkest, Hafabra, Harmonieorkest, Kamerorkest, Mariachi-orkest, Salonorkest, Strijkorkest, Symfonieorkest, Tango-orkest
Inhoud

Referenties