Concert

Formele omschrijving

Een muzikale uitvoering die voor publiek plaatsvindt, wordt in het algemeen een concert genoemd. Een uitvoering door kleine groepen of solisten draagt de naam recital. In de klassieke traditie is het concert niet theatraal, dat wil zeggen dat de aankleding van zowel zaal, orkest als solisten formeel is met het doel het publiek niet af te leiden van de muziek die wordt uitgevoerd. Van het publiek wordt eenzelfde houding verwacht met betrekking tot reactie op de muziek. Concerten vinden meestal plaats in speciaal voor dit doel uitgeruste zalen, waar een bepaalde etiquette wordt betracht rondom het evenement. Deze etiquette van stilte tijdens de uitvoering en applaus na volledig uitgevoerde werken is nog altijd de standaard, hoewel in de moderne tijd stemmen opgaan om hiermee wat creatiever mee te zijn.(Bron: Grove Music Online (GMO))

Het woord concert, afkomstig uit de hierboven beschreven traditie, wordt ook gebruikt in de lichte muziek en in de amateurmuziek. Een popconcert kan plaatsvinden op diverse plekken, van zalen tot voetbalstadions. In de meeste gevallen speelt hierbij het theatrale aspect juist wél een belangrijke rol, en wordt dit ondersteund door een uitgebreide technische ondersteuning in de vorm van versterking, lichtshows en special effects. (Bron: Wikipedia)

Schema: Muziek, Context: Muziek in Zeeland
Overkoepelend: Muziekevenement
Specifiek: Orgelconcert, Popconcert
Inhoud

Referenties