Biobased Bouwen"File:" kan niet gebruikt worden als paginanaam.Draagt bij aan de de transitie naar een biobased society

Biobased Economy (BBE) gaat over de overgang van een economie die draait op fossiele grondstoffen naar een economie die draait op biomassa als grondstof: van ‘fossil based’ naar ‘bio based’. De verwachting is dat biomassa de komende jaren een steeds belangrijkere rol gaat spelen in onze economie. Dit heeft verschillende redenen, maar de belangrijkste zijn innovatie, economische kansen, energieonafhankelijkheid en het verminderen van broeikasgassen.

Samenwerking
Het Centre of Expertise Biobased Economy (CoE BBE) is een samenwerkingsverband tussen Avans Hogeschool en HZ University of Applied Sciences. Centres of Expertise zijn door het ministerie van OCW ingesteld om het hoger onderwijs nadrukkelijker te koppelen aan regionaal economische speerpunten. Actiegerichte samenwerkingsverbanden waarin bedrijven en onderwijsinstellingen, overheden en andere publieke organisaties samen innoveren, experimenteren en investeren, gericht op toekomstbestendig beroepsonderwijs en beroepspraktijk.

Biobased onderzoek
Onderzoek wordt gedaan vanuit de lectoraten Biobased Bouwen, Biobased Products, Biobased Energy en de onderzoeksgroep Biopolymeren. In diverse projecten, met inzet van docenten en studenten, helpen wij bedrijven en overheden bij het realiseren van biobased innovaties. Zo wordt er bijvoorbeeld in het project Biobased brug gewerkt aan de ontwikkeling van een biobased fiets-voetgangersbrug gemaakt van biobased composiet. Een ander voorbeeld is het project Functionele Stabiliteit Biopolymeren waar de toepassing van bioplastics in duurzame producten zoals mobiele telefoons en isolatieschuim wordt onderzocht.
Missie
x
Doelstelling
x
Lector
Willem Bötger
Contactpersoon
Wendy van Rijsbergen

Onderzoekers

Kernprojecten

Bezig met laden…

Projecten

Bezig met laden…

Nieuws en evenementen

Lopende zaken

Er zijn geen events gepland.

Gesloten zaken

Geen