Kenniscentrum EVM

Who we are

Complexiteit systematisch benaderen

Het kenniscentrum Expertise and Valorisation Management (EVM) benadert complexe maatschappelijke vraagstukken op een multidisciplinaire wijze. De maatschappelijk uitdagingen waar we voor staan, zoals klimaatverandering, robotisering en beperkingen in economische groei zijn 'wicked' van aard: er is geen eenduidig probleem, laat staan een eenduidige oplossing. De Expertise Management Methodologie (EMM) levert een raamwerk waarbij belanghebbenden vanuit verschillende achtergronden en met verschillende, vaak tegengestelde wereldbeelden op zoek gaan naar oplossingen die het breedste draagvlak hebben. Aan de hand van deze methode wordt kennis, opgedaan uit onderzoek, geanalyseerd en op een gemeenschappelijke plaats opgeslagen. Conceptmaps structureren en visualiseren de kennis. Een conceptmap is een grafische weergave van kennis en hoe dit georganiseerd is in een bepaalde situatie (context).

Mission Kenniscentrum EVM faciliteert op een gestructureerde manier vooruitgang in complexe maatschappelijke uitdagingen.
Objective Expertise (kennis en kunde) zodanig benutten dat we gezamenlijk de goede dingen op de juiste manier doen.
Professor Hans de Bruin
Contact person Paul Vader


Kenniscentrum EVM

Key projects

Bezig met laden…

Members


Projects

Bezig met laden…

News and events

Current affairs

No events planned

Over and done

Bezig met laden…