Kenniscentrum Expertise & Valorisatie Management

Wie we zijn

Complexiteit systematisch benaderen

Het kenniscentrum Expertise and Valorisation Management (EVM) heeft een aanpak ontwikkeld om praktijkgericht onderzoek uit te voeren. Deze aanpak benadert complexe maatschappelijke vraagstukken op een multidisciplinaire wijze. Aan de hand van deze methode wordt kennis, opgedaan uit onderzoek, geanalyseerd en op een gemeenschappelijke plaats opgeslagen. Conceptmaps structureren en visualiseren de kennis. Een conceptmap is een grafische weergave van kennis en hoe dit georganiseerd is in een bepaalde situatie (context).

Missie Op weg naar een duurzame, samen lerende maatschappij.
Doelstelling Elkaars expertise (kennis en kunde) benutten zodanig dat we gezamenlijk de goede dingen doen.
Lector Hans de Bruin
Contactpersoon Hans de Bruin


Kenniscentrum Expertise & Valorisatie Management

Kernprojecten

Bezig met laden…

Leden


Projecten

Bezig met laden…

Nieuws en evenementen

Lopende zaken

Er zijn geen events gepland.

Gesloten zaken

Bezig met laden…