Publicaties Alle Zeeuwen in beeld

HZ Kenniscentrum Zeeuwse Samenleving onderzoekt in monitors en verdiepende onderzoeken hoe het staat met inclusiviteit van de samenleving in Zeeland. Alle publicaties rond de thema’s 'Alle Zeeuwen in beeld' zijn hier te vinden.

ZS-brede-welvaart-de-zeeuwse-gemeenten.jpg

11 oktober 2022

Brede welvaart in de Zeeuwse gemeenten

Hoe staat het met de kwaliteit van wonen, werken, leven en de leefomgeving in de Zeeuwse gemeenten? Ons dashboard presenteert cijfers over brede welvaart per gemeente, vergelijkt gemeenten onderling en brengt wijkverschillen in kaart.

 • Brede welvaart
 • Leven in zeeland
ZS-leven-de-bevelanden.jpg

10 oktober 2022

Leven in de Bevelanden

Veel inwoners in de Bevelanden hebben het goed, maar er zijn ook aandachtspunten. Dit onderzoek kijkt naar de kwaliteit van het wonen, werken, leven en de leefomgeving in de gemeenten Borsele, Goes, Kapelle, Noord-Beveland en Reimerswaal.

 • Brede welvaart
 • Leven in zeeland
ZS-juridische-problemen-en-geschillen-de-regio.jpg

23 juni 2022

Juridische problemen en geschillen in de regio

Doel van dit onderzoek is om inzicht te geven in de problemen en geschillen die inwoners in Zeeland hebben en hoe ze hier mee omgaan.

 • Leven in zeeland
ZS-gesprek-over-leven-zeeland.jpg

9 juni 2022

In gesprek over leven in Zeeland

Doel van de werkplaatsen 'Leven in Zeeland' is om het onderzoek Leven in Zeeland 2021 te laten leven en de onderzoeksresultaten betekenis te geven voor belanghebbenden. Wat kun jij er zelf mee? Welke vervolgvragen roept het op?

 • Leven in zeeland
ZS-leven-zeeland-2021.jpg

24 maart 2022

Leven in Zeeland 2021

Hoe kijken Zeeuwen naar het wonen, werken en leven in de provincie? Bekijk de video voor een korte impressie van het onderzoek, verdiep je in de thematische vensters of download het volledige rapport.

 • Arbeidsmarkt
 • Brede welvaart
 • Demografie
 • Jongvolwassenen
 • Leefbaarheid
 • Leven in zeeland
 • Mobiliteit
 • Monitoring
 • Veiligheid
 • Volwassenen
 • Wonen
ZS-6-materiele-welvaart-zeeland.jpg

20 september 2021

#6 - Materiële welvaart in Zeeland

Deel 6 (en tevens laatste bijdrage) in onze reeks rond brede welvaart: materiële welvaart in Zeeland.

 • Monitoring
 • Volwassenen
 • Leven in zeeland
 • Brede welvaart
ZS-5-samenleven-zeeland.jpg

18 augustus 2021

#5 - Samenleven in Zeeland

Deel 5 van onze reeks rond brede welvaart: samenleven in Zeeland.

 • Monitoring
 • Volwassenen
 • Leven in zeeland
 • Brede welvaart
ZS-4-milieu-zeeland.jpg

16 juli 2021

#4 - Milieu in Zeeland

Deel 4 uit onze reeks rond brede welvaart: milieu in Zeeland.

 • Monitoring
 • Volwassenen
 • Leven in zeeland
 • Brede welvaart
Voeten straat corona.jpg

30 juni 2021

Kwetsbare groepen en corona - lessons learned in Zeeland

In het onderzoek wordt duidelijk welke impact het coronavirus heeft gehad op nieuwe en bestaande kwetsbare groepen in Zeeland. Ervaringen van professionals uit het sociaal domein (kwalitatief) worden naast cijfers (kwantitatief) gelegd. Zo ontstaat een verkennend beeld van de maatschappelijke gevolgen. De conclusies gaan in op de geleerde lessen uit de praktijk.

 • Onderwijs
 • Verdieping
 • Zorg
ZS-3-arbeid-en-vrije-tijd-zeeland.jpg

16 juni 2021

#3 - Arbeid en vrije tijd in Zeeland

Deel 3 uit onze reeks rond brede welvaart: arbeid en vrije tijd in Zeeland.

 • Monitoring
 • Volwassenen
 • Leven in zeeland
 • Brede welvaart
ZS-2-wonen-zeeland.jpg

28 mei 2021

#2 - Wonen in Zeeland

Deel 2 uit onze reeks rond brede welvaart: wonen in Zeeland.

 • Monitoring
 • Volwassenen
 • Leven in zeeland
 • Brede welvaart
Natuurbrandbestrijding Schouwen-Duiveland.jpg

30 april 2021

Het burgerperspectief op gevaren in Zeeland

De inzichten van dit onderzoek dragen bij aan het doel inwoners meer zelf- en samenredzaam te maken bij crisis en gevaar in Zeeland. Het onderzoek geeft duidelijkheid over de risico-inschatting van inwoners op gevaar, op welk gebied en via welke kanalen inwoners informatie over eventuele gevaren willen krijgen, en wat de huidige zelf- en samenredzaamheid is onder de inwoners.

 • Verdieping
 • Zeelandpanel
 • Veiligheid
ZS-1-subjectief-welzijn-zeeland.jpg

22 april 2021

#1 - Subjectief welzijn in Zeeland

Deel 1 uit onze reeks rond brede welvaart: subjectief welzijn in Zeeland.

 • Monitoring
 • Volwassenen
 • Leven in zeeland
 • Brede welvaart
ZS-brede-welvaart-zeeland.jpg

22 april 2021

Brede welvaart in Zeeland

Brede welvaart in Zeeland

 • Monitoring
 • Volwassenen
 • Leven in zeeland
 • Brede welvaart
Moeder kinderen tablet.jpg

26 maart 2021

Swipen en streamen- zo gaan Zeeuwse ouders daar mee om

Van vrijdag 26 maart tot en met vrijdag 2 april zijn het de Media Ukkie Dagen. Tijdens deze dagen wordt er landelijk aandacht gevraagd voor de mediaopvoeding van jonge kinderen tot 6 jaar. Die kleintjes weten hun weg in de digitale wereld maar al te goed te vinden. Dat kan schattig zijn, goed voor de ontwikkeling of komt ouders soms simpelweg goed uit. Maar er zijn ook nadelen aan dat swipen en streamen. Hoe gaan Zeeuwse ouders om met schermtijd en hoe voeden zij hun jonge kind mediawijs op?

 • Monitoring
 • Jeugd
 • Jonge kinderen
 • Digitaal
Paalhoofden Diskhoek.jpg

2 februari 2021

Zeeland nu en in de toekomst- een inwoneronderzoek in het kader van de Zeeuwse Omgevingsvisie

Deze rapportage behandelt de onderzoeksresultaten naar de (h)erkenning van de kernkwaliteiten van Zeeland onder haar inwoners. Zeeuwen zijn positief over hun provincie. Het landschap wordt met name hoog gewaardeerd, van jongvolwassenen tot ouderen. Op het gebied van werkgelegenheid en carrièrekansen valt nog te verbeteren volgens respondenten.

 • Verdieping
 • Omgevingsvisie
 • Leefbaarheid