Publicaties Leefbaarheid

HZ Kenniscentrum Zeeuwse Samenleving onderzoekt in de monitor Leven in Zeeland en verdiepende projecten hoe het staat met de leefbaarheid in de regio. Alle publicaties rond het thema 'Leefbaarheid' zijn hier te vinden.

ZS-6-materiele-welvaart-zeeland.jpg

20 september 2021

#6 - Materiële welvaart in Zeeland

Deel 6 (en tevens laatste bijdrage) in onze reeks rond brede welvaart: materiële welvaart in Zeeland.

 • Monitoring
 • Volwassenen
 • Leven in zeeland
 • Brede welvaart
ZS-5-samenleven-zeeland.jpg

18 augustus 2021

#5 - Samenleven in Zeeland

Deel 5 van onze reeks rond brede welvaart: samenleven in Zeeland.

 • Monitoring
 • Volwassenen
 • Leven in zeeland
 • Brede welvaart
ZS-4-milieu-zeeland.jpg

16 juli 2021

#4 - Milieu in Zeeland

Deel 4 uit onze reeks rond brede welvaart: milieu in Zeeland.

 • Monitoring
 • Volwassenen
 • Leven in zeeland
 • Brede welvaart
Voeten straat corona.jpg

30 juni 2021

Kwetsbare groepen en corona - lessons learned in Zeeland

In het onderzoek wordt duidelijk welke impact het coronavirus heeft gehad op nieuwe en bestaande kwetsbare groepen in Zeeland. Ervaringen van professionals uit het sociaal domein (kwalitatief) worden naast cijfers (kwantitatief) gelegd. Zo ontstaat een verkennend beeld van de maatschappelijke gevolgen. De conclusies gaan in op de geleerde lessen uit de praktijk.

 • Onderwijs
 • Verdieping
 • Zorg
ZS-3-arbeid-en-vrije-tijd-zeeland.jpg

16 juni 2021

#3 - Arbeid en vrije tijd in Zeeland

Deel 3 uit onze reeks rond brede welvaart: arbeid en vrije tijd in Zeeland.

 • Monitoring
 • Volwassenen
 • Leven in zeeland
 • Brede welvaart
ZS-2-wonen-zeeland.jpg

28 mei 2021

#2 - Wonen in Zeeland

Deel 2 uit onze reeks rond brede welvaart: wonen in Zeeland.

 • Monitoring
 • Volwassenen
 • Leven in zeeland
 • Brede welvaart
Natuurbrandbestrijding Schouwen-Duiveland.jpg

30 april 2021

Het burgerperspectief op gevaren in Zeeland

De inzichten van dit onderzoek dragen bij aan het doel inwoners meer zelf- en samenredzaam te maken bij crisis en gevaar in Zeeland. Het onderzoek geeft duidelijkheid over de risico-inschatting van inwoners op gevaar, op welk gebied en via welke kanalen inwoners informatie over eventuele gevaren willen krijgen, en wat de huidige zelf- en samenredzaamheid is onder de inwoners.

 • Verdieping
 • Zeelandpanel
 • Veiligheid
ZS-1-subjectief-welzijn-zeeland.jpg

22 april 2021

#1 - Subjectief welzijn in Zeeland

Deel 1 uit onze reeks rond brede welvaart: subjectief welzijn in Zeeland.

 • Monitoring
 • Volwassenen
 • Leven in zeeland
 • Brede welvaart
ZS-brede-welvaart-zeeland.jpg

22 april 2021

Brede welvaart in Zeeland

Brede welvaart in Zeeland

 • Monitoring
 • Volwassenen
 • Leven in zeeland
 • Brede welvaart
Moeder kinderen tablet.jpg

26 maart 2021

Swipen en streamen- zo gaan Zeeuwse ouders daar mee om

Van vrijdag 26 maart tot en met vrijdag 2 april zijn het de Media Ukkie Dagen. Tijdens deze dagen wordt er landelijk aandacht gevraagd voor de mediaopvoeding van jonge kinderen tot 6 jaar. Die kleintjes weten hun weg in de digitale wereld maar al te goed te vinden. Dat kan schattig zijn, goed voor de ontwikkeling of komt ouders soms simpelweg goed uit. Maar er zijn ook nadelen aan dat swipen en streamen. Hoe gaan Zeeuwse ouders om met schermtijd en hoe voeden zij hun jonge kind mediawijs op?

 • Monitoring
 • Jeugd
 • Jonge kinderen
 • Digitaal
Paalhoofden Diskhoek.jpg

2 februari 2021

Zeeland nu en in de toekomst- een inwoneronderzoek in het kader van de Zeeuwse Omgevingsvisie

Deze rapportage behandelt de onderzoeksresultaten naar de (h)erkenning van de kernkwaliteiten van Zeeland onder haar inwoners. Zeeuwen zijn positief over hun provincie. Het landschap wordt met name hoog gewaardeerd, van jongvolwassenen tot ouderen. Op het gebied van werkgelegenheid en carrièrekansen valt nog te verbeteren volgens respondenten.

 • Verdieping
 • Omgevingsvisie
 • Leefbaarheid
Zs-publicatie-placeholder.jpg

28 juni 2019

Nalevingsonderzoek 2018-2019

Onderzoek naar de naleving van wettelijke regels voor alcoholverkoop aan jongeren. In opdracht van het Zeeuwse project 'Laat Ze Niet Verzuipen!' en de 13 Zeeuwse gemeenten.

 • Verdieping
 • Veiligheid
Zs-publicatie-placeholder.jpg

28 september 2018

Leefbaarheid Binnenstad-Java

In opdracht van Wijkraad Binnenstad Terneuzen

 • Verdieping
 • Leefbaarheid
Zs-publicatie-placeholder.jpg

28 maart 2018

Zeeuwen over natuuroverlast

In opdracht van de Provincie Zeeland

 • Verdieping
 • Leefbaarheid
Zs-publicatie-placeholder.jpg

24 maart 2018

Tolweg of tol weg

Continueren of afschaffen van de tolheffing voor de Westerscheldetunnel? Een scenariostudie. Uitgave van

 • Verdieping
 • Mobiliteit
Zs-publicatie-placeholder.jpg

21 maart 2018

Staat van Zeeland 2017- Hoe zit het nu met de ontwikkeling van inwoners op het platteland?

Staat van Zeeland 2017- Hoe zit het nu met de ontwikkeling van inwoners op het platteland?

 • Verdieping
 • Volwassenen
 • Leven in zeeland
 • Demografie
Zs-publicatie-placeholder.jpg

28 december 2017

Zeelandpanel - Zorgvrijwilligers-maatjes

Zeelandpanel - Zorgvrijwilligers-maatjes

 • Verdieping
 • Zorg
 • Leefbaarheid
 • Zeelandpanel
Zs-publicatie-placeholder.jpg

28 november 2017

Zeelandpanel - Zingeving

Zeelandpanel - Zingeving

 • Verdieping
 • Zorg
 • Leefbaarheid
 • Zeelandpanel
Zs-publicatie-placeholder.jpg

28 oktober 2017

Onderzoek naar vervoersarmoede- BEVINDINGEN - VROUWEN VAN 60 JAAR EN OUDER

In opdracht van Provincie Zeeland.

 • Verdieping
 • Mobiliteit
 • Leefbaarheid
Zs-publicatie-placeholder.jpg

28 oktober 2017

Jeugdmonitor Zeeland - Factsheet Jeugdige verdachten en slachtoffers

Jeugdmonitor Zeeland - Factsheet Jeugdige verdachten en slachtoffers

 • Monitoring
 • Jeugd
 • Jongvolwassenen
 • Veiligheid
Zs-publicatie-placeholder.jpg

27 oktober 2017

Onderzoek naar vervoersarmoede- BEVINDINGEN STUDENTEN VAN HET MBO

In opdracht van Provincie Zeeland.

 • Verdieping
 • Mobiliteit
 • Leefbaarheid
Zs-publicatie-placeholder.jpg

28 augustus 2017

Zeelandpanel - Energieopwekking

Zeelandpanel - Energieopwekking

 • Verdieping
 • Leefbaarheid
 • Wonen
 • Zeelandpanel
Zs-publicatie-placeholder.jpg

27 augustus 2017

Zeelandpanel - Energiebesparing

Zeelandpanel - Energiebesparing

 • Verdieping
 • Leefbaarheid
 • Wonen
 • Zeelandpanel
Zs-publicatie-placeholder.jpg

1 juli 2017

Zeeuws-Vlaanderen; een landje apart?

Zeeuws-Vlaanderen; een landje apart?

 • Verdieping
 • Leefbaarheid
Zs-publicatie-placeholder.jpg

28 mei 2017

Zeelandpanel - Vervoer-autodelen

Zeelandpanel - Vervoer-autodelen

 • Verdieping
 • Mobiliteit
 • Leefbaarheid
 • Zeelandpanel
Zs-publicatie-placeholder.jpg

27 mei 2017

Jeugdmonitor Zeeland - Factsheet Verhuizingen onder jongvolwassenen

Jeugdmonitor Zeeland - Factsheet Verhuizingen onder jongvolwassenen

 • Monitoring
 • Jeugd
 • Jongvolwassenen
 • Wonen
Zs-publicatie-placeholder.jpg

28 maart 2017

Zeelandpanel - Ervaren discriminatie

Zeelandpanel - Ervaren discriminatie

 • Verdieping
 • Leefbaarheid
 • Zeelandpanel
Zs-publicatie-placeholder.jpg

26 januari 2017

Jeugdmonitor Zeeland - Lekker in je vel met groen en blauw in de wijk?

Jeugdmonitor Zeeland - Lekker in je vel met groen en blauw in de wijk?

 • Monitoring
 • Jeugd
 • Pubers
 • Leefbaarheid
Zs-publicatie-placeholder.jpg

24 januari 2017

Tweede woningen in de gemeente Sluis

Tweede woningen in de gemeente Sluis

 • Verdieping
 • Wonen
 • Leefbaarheid
Zs-publicatie-placeholder.jpg

22 januari 2017

Wonen in Zeeland

Analyse van de Zeeuwse woningmarkt.

 • Verdieping
 • Wonen
 • Leefbaarheid
Zs-publicatie-placeholder.jpg

28 oktober 2016

Circulaire economie

Circulaire economie

 • Verdieping
 • Economie
 • Leefbaarheid
 • Zeelandpanel
Zs-publicatie-placeholder.jpg

28 juli 2016

Zeelandpanel - Peiling VN-verdrag

Zeelandpanel - Peiling VN-verdrag

 • Verdieping
 • Leefbaarheid
 • Zeelandpanel
Zs-publicatie-placeholder.jpg

28 maart 2016

Zeelandpanel - Resultaten Peiling Mantelzorg

Zeelandpanel - Resultaten Peiling Mantelzorg

 • Verdieping
 • Zorg
 • Leefbaarheid
 • Zeelandpanel
Zs-publicatie-placeholder.jpg

28 januari 2016

Gemeentelijke dienstverlening Middelburg; januari 2016

Gemeentelijke dienstverlening Middelburg; januari 2016

 • Verdieping
 • Leefbaarheid
Zs-publicatie-placeholder.jpg

28 januari 2016

Jeugdmonitor Zeeland - Factsheet Gezondheid en voeding Zeeuwse jeugd

Jeugdmonitor Zeeland - Factsheet Gezondheid en voeding Zeeuwse jeugd

 • Monitoring
 • Jeugd
 • Zorg
Zs-publicatie-placeholder.jpg

27 januari 2016

Jeugdmonitor Zeeland - Factsheet Pesten

Jeugdmonitor Zeeland - Factsheet Pesten

 • Monitoring
 • Jeugd
 • Pubers
 • Leefbaarheid
Zs-publicatie-placeholder.jpg

27 januari 2016

Jeugdmonitor Zeeland - Factsheet Thuissituatie

Jeugdmonitor Zeeland - Factsheet Thuissituatie

 • Monitoring
 • Jeugd
 • Kinderen
 • Zorg
Zs-publicatie-placeholder.jpg

26 januari 2016

Jeugdmonitor Zeeland - Factsheet Homoseksualiteit- acceptatie van homoseksualiteit onder Zeeuwse scholieren

Jeugdmonitor Zeeland - Factsheet Homoseksualiteit- acceptatie van homoseksualiteit onder Zeeuwse scholieren

 • Monitoring
 • Jeugd
 • Pubers
 • Leefbaarheid
Zs-publicatie-placeholder.jpg

25 januari 2016

Jeugdmonitor Zeeland - Factsheet Drugsgebruik onder Zeeuwse scholieren

Jeugdmonitor Zeeland - Factsheet Drugsgebruik onder Zeeuwse scholieren

 • Monitoring
 • Jeugd
 • Pubers
 • Zorg
Zs-publicatie-placeholder.jpg

25 januari 2016

Jeugdmonitor Zeeland - Factsheet Buitenspelen en de buurt

Jeugdmonitor Zeeland - Factsheet Buitenspelen en de buurt

 • Monitoring
 • Jeugd
 • Kinderen
 • Wonen
Zs-publicatie-placeholder.jpg

24 januari 2016

Jeugdmonitor Zeeland - Factsheet Dingen die niet mogen

Jeugdmonitor Zeeland - Factsheet Dingen die niet mogen

 • Monitoring
 • Jeugd
 • Pubers
 • Veiligheid
Zs-publicatie-placeholder.jpg

23 januari 2016

Jeugdmonitor Zeeland - Factsheet Alcoholgebruik

Jeugdmonitor Zeeland - Factsheet Alcoholgebruik

 • Monitoring
 • Jeugd
 • Pubers
 • Zorg
Zs-publicatie-placeholder.jpg

22 januari 2016

Jeugdmonitor Zeeland - Factsheet Relaties en Seksualiteit

Jeugdmonitor Zeeland - Factsheet Relaties en Seksualiteit

 • Monitoring
 • Jeugd
 • Pubers
 • Leefbaarheid
Zs-publicatie-placeholder.jpg

19 januari 2016

Jeugdmonitor Zeeland - Factsheet Pesten

Jeugdmonitor Zeeland - Factsheet Pesten

 • Monitoring
 • Jeugd
 • Kinderen
 • Leefbaarheid
Zs-publicatie-placeholder.jpg

28 september 2015

Wonen in Middelburg; september 2015

Wonen in Middelburg; september 2015

 • Verdieping
 • Wonen
 • Leefbaarheid
Zs-publicatie-placeholder.jpg

28 juli 2015

Wonen en Zorg; juli 2015

Wonen en Zorg; juli 2015

 • Verdieping
 • Wonen
 • Zorg
Zs-publicatie-placeholder.jpg

28 maart 2015

Provinciale Statenverkiezingen; maart 2015

Provinciale Statenverkiezingen; maart 2015

 • Verdieping
 • Leefbaarheid
Zs-publicatie-placeholder.jpg

28 november 2014

Ziekenhuiszorg in Zeeland; november 2014

Ziekenhuiszorg in Zeeland; november 2014

 • Verdieping
 • Zorg
Zs-publicatie-placeholder.jpg

28 mei 2014

Woningmarkt Zeeland; mei 2014

Woningmarkt Zeeland; mei 2014

 • Verdieping
 • Wonen
Zs-publicatie-placeholder.jpg

28 maart 2014

Gemeenteraadsverkiezingen en stemgedrag; maart 2014

Gemeenteraadsverkiezingen en stemgedrag; maart 2014

 • Verdieping
 • Leefbaarheid
Zs-publicatie-placeholder.jpg

28 december 2013

Veranderingen in de zorg; december 2013

Veranderingen in de zorg; december 2013

 • Verdieping
 • Zorg
Zs-publicatie-placeholder.jpg

28 oktober 2013

Herindelen gemeenten en provincies; oktober 2013

Herindelen gemeenten en provincies; oktober 2013

 • Verdieping
 • Leefbaarheid
Zs-publicatie-placeholder.jpg

28 december 2012

Jeugdmonitor Zeeland - Ouders en de buurt

Jeugdmonitor Zeeland - Ouders en de buurt

 • Monitoring
 • Jeugd
 • Jonge kinderen
 • Wonen
Zs-publicatie-placeholder.jpg

28 december 2011

Jeugdmonitor Zeeland - Zicht op risicogezinnen en hulp

Jeugdmonitor Zeeland - Zicht op risicogezinnen en hulp

 • Monitoring
 • Jeugd
 • Jonge kinderen
 • Zorg
Zs-publicatie-placeholder.jpg

27 december 2011

Jeugdmonitor Zeeland - Tijdsbesteding

Jeugdmonitor Zeeland - Tijdsbesteding

 • Monitoring
 • Jeugd
 • Jonge kinderen
 • Leefbaarheid
Zs-publicatie-placeholder.jpg

27 december 2010

Jeugdmonitor Zeeland - Gezondheid en leefstijl

Jeugdmonitor Zeeland - Gezondheid en leefstijl

 • Monitoring
 • Jeugd
 • Jonge kinderen
 • Zorg