Publicaties Jeugd

HZ Kenniscentrum Zeeuwse Samenleving onderzoekt in monitors en verdiepende onderzoeken hoe het staat met kinderen, jongeren en jongvolwassenen in Zeeland. Alle publicaties rond de thema’s 'Jeugd' zijn hier te vinden.

Voeten straat corona.jpg

30 juni 2021

Kwetsbare groepen en corona - lessons learned in Zeeland

In het onderzoek wordt duidelijk welke impact het coronavirus heeft gehad op nieuwe en bestaande kwetsbare groepen in Zeeland. Ervaringen van professionals uit het sociaal domein (kwalitatief) worden naast cijfers (kwantitatief) gelegd. Zo ontstaat een verkennend beeld van de maatschappelijke gevolgen. De conclusies gaan in op de geleerde lessen uit de praktijk.

 • Onderwijs
 • Verdieping
 • Zorg
Moeder kinderen tablet.jpg

26 maart 2021

Swipen en streamen- zo gaan Zeeuwse ouders daar mee om

Van vrijdag 26 maart tot en met vrijdag 2 april zijn het de Media Ukkie Dagen. Tijdens deze dagen wordt er landelijk aandacht gevraagd voor de mediaopvoeding van jonge kinderen tot 6 jaar. Die kleintjes weten hun weg in de digitale wereld maar al te goed te vinden. Dat kan schattig zijn, goed voor de ontwikkeling of komt ouders soms simpelweg goed uit. Maar er zijn ook nadelen aan dat swipen en streamen. Hoe gaan Zeeuwse ouders om met schermtijd en hoe voeden zij hun jonge kind mediawijs op?

 • Monitoring
 • Jeugd
 • Jonge kinderen
 • Digitaal
Kinderen hand-in-hand Walcheren.jpg

12 februari 2021

20 jaar Jeugdmonitor Zeeland

In de afgelopen twintig jaar zijn veel positieve ontwikkelingen te zien onder Zeeuwse kinderen en jongeren. Jongeren voelen zich over het algemeen gezond, groeien overwegend prettig op, zijn (sociaal) actief en zijn steeds hoger opgeleid. De positieve ontwikkelingen rond deze sociale indicatoren zien we ook onder Nederlandse jongeren in het algemeen terug.

 • Monitoring
 • Jeugd
Peuter bladeren herfst.jpg

26 januari 2021

Opvoeden en corona

De invloed van de coronacrisis op de opvoeding van jonge kinderen in Zeeland zijn zowel positief (meer quality time) als negatief (thuiswerken en opvang). Het positieve effect lijkt nadrukkelijker herkend te worden door ouders van jonge kinderen.

 • Monitoring
 • Jeugd
 • Jonge kinderen
 • Opvoeden
Zs-publicatie-placeholder.jpg

27 maart 2018

Jeugdmonitor Zeeland - Themarapport Lezen; bibliotheek en jongeren

Jeugdmonitor Zeeland - Themarapport Lezen; bibliotheek en jongeren

 • Monitoring
 • Jeugd
Zs-publicatie-placeholder.jpg

26 maart 2018

Jeugdmonitor Zeeland - Themarapport Kinderopvang

Jeugdmonitor Zeeland - Themarapport Kinderopvang

 • Monitoring
 • Jeugd
 • Jonge kinderen
Zs-publicatie-placeholder.jpg

25 maart 2018

Jeugdmonitor Zeeland - Themarapport Opgroeien en opvoeding in het gezin

Jeugdmonitor Zeeland - Themarapport Opgroeien en opvoeding in het gezin

 • Monitoring
 • Jeugd
 • Jonge kinderen
Zs-publicatie-placeholder.jpg

28 januari 2018

Jeugdmonitor Zeeland - Vragenlijst primair onderwijs 2018

Jeugdmonitor Zeeland - Vragenlijst primair onderwijs 2018

 • Monitoring
 • Jeugd
 • Kinderen
Zs-publicatie-placeholder.jpg

28 oktober 2017

Jeugdmonitor Zeeland - Factsheet Jeugdige verdachten en slachtoffers

Jeugdmonitor Zeeland - Factsheet Jeugdige verdachten en slachtoffers

 • Monitoring
 • Jeugd
 • Jongvolwassenen
 • Veiligheid
Zs-publicatie-placeholder.jpg

27 oktober 2017

Onderzoeksverantwoording Jeugdige verdachten en slachtoffers

Onderzoeksverantwoording Jeugdige verdachten en slachtoffers

 • Monitoring
 • Jeugd
 • Jongvolwassenen
Zs-publicatie-placeholder.jpg

27 mei 2017

Jeugdmonitor Zeeland - Factsheet Verhuizingen onder jongvolwassenen

Jeugdmonitor Zeeland - Factsheet Verhuizingen onder jongvolwassenen

 • Monitoring
 • Jeugd
 • Jongvolwassenen
 • Wonen
Zs-publicatie-placeholder.jpg

26 mei 2017

Onderzoeksverantwoording Verhuizingen onder jongvolwassenen

Onderzoeksverantwoording Verhuizingen onder jongvolwassenen

 • Monitoring
 • Jeugd
 • Jongvolwassenen
Zs-publicatie-placeholder.jpg

27 maart 2017

Jeugdmonitor Zeeland - Alcoholgebruik onder Zeeuwse jongvolwassenen

Jeugdmonitor Zeeland - Alcoholgebruik onder Zeeuwse jongvolwassenen

 • Monitoring
 • Jeugd
 • Jongvolwassenen
Zs-publicatie-placeholder.jpg

26 maart 2017

Onderzoeksverantwoording Alcoholgebruik onder Zeeuwse jongvolwassenen

Onderzoeksverantwoording Alcoholgebruik onder Zeeuwse jongvolwassenen

 • Monitoring
 • Jeugd
 • Jongvolwassenen
Zs-publicatie-placeholder.jpg

28 januari 2017

Jeugdmonitor Zeeland - Startnotitie 2017

Jeugdmonitor Zeeland - Startnotitie 2017

 • Monitoring
 • Jeugd
 • Jonge kinderen
Zs-publicatie-placeholder.jpg

27 januari 2017

Jeugdmonitor Zeeland - Vragenlijst Ouders jonge kinderen 2017

Jeugdmonitor Zeeland - Vragenlijst Ouders jonge kinderen 2017

 • Monitoring
 • Jeugd
 • Jonge kinderen
Zs-publicatie-placeholder.jpg

26 januari 2017

Jeugdmonitor Zeeland - Lekker in je vel met groen en blauw in de wijk?

Jeugdmonitor Zeeland - Lekker in je vel met groen en blauw in de wijk?

 • Monitoring
 • Jeugd
 • Pubers
 • Leefbaarheid
Zs-publicatie-placeholder.jpg

25 januari 2017

Onderzoeksverantwoording Lekker in je vel met groen en blauw in de wijk?

Onderzoeksverantwoording Lekker in je vel met groen en blauw in de wijk?

 • Monitoring
 • Jeugd
 • Pubers
Zs-publicatie-placeholder.jpg

23 januari 2017

Cultuureducatie met Kwaliteit

Cultuureducatie met Kwaliteit

 • Verdieping
 • Cultuur
 • Vrije tijd en toerisme
 • Onderwijs
Zs-publicatie-placeholder.jpg

21 januari 2017

Zeeuwse onderwijs- en arbeidsmarktmonitor

Speciale aandacht voor wetenschap en techniek.

 • Verdieping
 • Arbeidsmarkt
 • Onderwijs
Zs-publicatie-placeholder.jpg

28 januari 2016

Jeugdmonitor Zeeland - Factsheet Verenigingsleven en vrijwilligerswerk

Jeugdmonitor Zeeland - Factsheet Verenigingsleven en vrijwilligerswerk

 • Monitoring
 • Jeugd
 • Jongvolwassenen
 • Cultuur
 • Vrije tijd en toerisme
Zs-publicatie-placeholder.jpg

28 januari 2016

Jeugdmonitor Zeeland - Vragenlijst jongvolwassenen 2016

Jeugdmonitor Zeeland - Vragenlijst jongvolwassenen 2016

 • Monitoring
 • Jeugd
 • Jongvolwassenen
Zs-publicatie-placeholder.jpg

28 januari 2016

Jeugdmonitor Zeeland - Factsheet Gezondheid en voeding Zeeuwse jeugd

Jeugdmonitor Zeeland - Factsheet Gezondheid en voeding Zeeuwse jeugd

 • Monitoring
 • Jeugd
 • Zorg
Zs-publicatie-placeholder.jpg

27 januari 2016

Jeugdmonitor Zeeland - Factsheet Pesten

Jeugdmonitor Zeeland - Factsheet Pesten

 • Monitoring
 • Jeugd
 • Pubers
 • Leefbaarheid
Zs-publicatie-placeholder.jpg

27 januari 2016

Jeugdmonitor Zeeland - Factsheet Thuissituatie

Jeugdmonitor Zeeland - Factsheet Thuissituatie

 • Monitoring
 • Jeugd
 • Kinderen
 • Zorg
Zs-publicatie-placeholder.jpg

26 januari 2016

Jeugdmonitor Zeeland - Factsheet Homoseksualiteit- acceptatie van homoseksualiteit onder Zeeuwse scholieren

Jeugdmonitor Zeeland - Factsheet Homoseksualiteit- acceptatie van homoseksualiteit onder Zeeuwse scholieren

 • Monitoring
 • Jeugd
 • Pubers
 • Leefbaarheid
Zs-publicatie-placeholder.jpg

26 januari 2016

Jeugdmonitor Zeeland - Startnotitie jongvolwassenen 2016

Jeugdmonitor Zeeland - Startnotitie jongvolwassenen 2016

 • Monitoring
 • Jeugd
 • Jongvolwassenen
Zs-publicatie-placeholder.jpg

26 januari 2016

Jeugdmonitor Zeeland - Factsheet Buitenschoolse opvang

Jeugdmonitor Zeeland - Factsheet Buitenschoolse opvang

 • Monitoring
 • Jeugd
 • Kinderen
 • Onderwijs
Zs-publicatie-placeholder.jpg

25 januari 2016

Jeugdmonitor Zeeland - Factsheet Drugsgebruik onder Zeeuwse scholieren

Jeugdmonitor Zeeland - Factsheet Drugsgebruik onder Zeeuwse scholieren

 • Monitoring
 • Jeugd
 • Pubers
 • Zorg
Zs-publicatie-placeholder.jpg

25 januari 2016

Jeugdmonitor Zeeland - Onderzoeksverantwoording jongvolwassenen 2016

Jeugdmonitor Zeeland - Onderzoeksverantwoording jongvolwassenen 2016

 • Monitoring
 • Jeugd
 • Jongvolwassenen
Zs-publicatie-placeholder.jpg

25 januari 2016

Jeugdmonitor Zeeland - Factsheet Buitenspelen en de buurt

Jeugdmonitor Zeeland - Factsheet Buitenspelen en de buurt

 • Monitoring
 • Jeugd
 • Kinderen
 • Wonen
Zs-publicatie-placeholder.jpg

24 januari 2016

Jeugdmonitor Zeeland - Factsheet Lidmaatschap van sportverenigingen

Jeugdmonitor Zeeland - Factsheet Lidmaatschap van sportverenigingen

 • Monitoring
 • Jeugd
 • Kinderen
 • Cultuur
 • Vrije tijd en toerisme
Zs-publicatie-placeholder.jpg

24 januari 2016

Jeugdmonitor Zeeland - Factsheet Dingen die niet mogen

Jeugdmonitor Zeeland - Factsheet Dingen die niet mogen

 • Monitoring
 • Jeugd
 • Pubers
 • Veiligheid
Zs-publicatie-placeholder.jpg

23 januari 2016

Jeugdmonitor Zeeland - Factsheet Alcoholgebruik

Jeugdmonitor Zeeland - Factsheet Alcoholgebruik

 • Monitoring
 • Jeugd
 • Pubers
 • Zorg
Zs-publicatie-placeholder.jpg

23 januari 2016

Jeugdmonitor Zeeland - Factsheet Lidmaatschap van verenigingen

Jeugdmonitor Zeeland - Factsheet Lidmaatschap van verenigingen

 • Monitoring
 • Jeugd
 • Kinderen
 • Cultuur
 • Vrije tijd en toerisme
Zs-publicatie-placeholder.jpg

22 januari 2016

Jeugdmonitor Zeeland - Factsheet Relaties en Seksualiteit

Jeugdmonitor Zeeland - Factsheet Relaties en Seksualiteit

 • Monitoring
 • Jeugd
 • Pubers
 • Leefbaarheid
Zs-publicatie-placeholder.jpg

22 januari 2016

Jeugdmonitor Zeeland - Factsheet Mobiele telefoon

Jeugdmonitor Zeeland - Factsheet Mobiele telefoon

 • Monitoring
 • Jeugd
 • Kinderen
Zs-publicatie-placeholder.jpg

21 januari 2016

Jeugdmonitor Zeeland - Factsheet Scheiden

Jeugdmonitor Zeeland - Factsheet Scheiden

 • Monitoring
 • Jeugd
 • Kinderen
Zs-publicatie-placeholder.jpg

20 januari 2016

Jeugdmonitor Zeeland - Factsheet School

Jeugdmonitor Zeeland - Factsheet School

 • Monitoring
 • Jeugd
 • Kinderen
 • Onderwijs
Zs-publicatie-placeholder.jpg

19 januari 2016

Jeugdmonitor Zeeland - Factsheet Pesten

Jeugdmonitor Zeeland - Factsheet Pesten

 • Monitoring
 • Jeugd
 • Kinderen
 • Leefbaarheid
Zs-publicatie-placeholder.jpg

18 januari 2016

Jeugdmonitor Zeeland - Factsheet Zakgeld

Jeugdmonitor Zeeland - Factsheet Zakgeld

 • Monitoring
 • Jeugd
 • Kinderen
Zs-publicatie-placeholder.jpg

28 januari 2015

Jeugdmonitor Zeeland - Infokaart gemeente Borsele 14-15 jarigen in 2015

Jeugdmonitor Zeeland - Infokaart gemeente Borsele 14-15 jarigen in 2015

 • Monitoring
 • Jeugd
 • Pubers
Zs-publicatie-placeholder.jpg

27 januari 2015

Jeugdmonitor Zeeland - Infokaart gemeente Goes 14-15 jarigen in 2015

Jeugdmonitor Zeeland - Infokaart gemeente Goes 14-15 jarigen in 2015

 • Monitoring
 • Jeugd
 • Pubers
Zs-publicatie-placeholder.jpg

26 januari 2015

Jeugdmonitor Zeeland - Infokaart gemeente Hulst 14-15 jarigen in 2016

Jeugdmonitor Zeeland - Infokaart gemeente Hulst 14-15 jarigen in 2016

 • Monitoring
 • Jeugd
 • Pubers
Zs-publicatie-placeholder.jpg

25 januari 2015

Jeugdmonitor Zeeland - Infokaart gemeente Kapelle 14-15 jarigen in 2015

Jeugdmonitor Zeeland - Infokaart gemeente Kapelle 14-15 jarigen in 2015

 • Monitoring
 • Jeugd
 • Pubers
Zs-publicatie-placeholder.jpg

24 januari 2015

Jeugdmonitor Zeeland - Infokaart gemeente Middelburg 14-15 jarigen in 2015

Jeugdmonitor Zeeland - Infokaart gemeente Middelburg 14-15 jarigen in 2015

 • Monitoring
 • Jeugd
 • Pubers
Zs-publicatie-placeholder.jpg

23 januari 2015

Jeugdmonitor Zeeland - Infokaart gemeente Noord-Beveland 14-15 jarigen in 2015

Jeugdmonitor Zeeland - Infokaart gemeente Noord-Beveland 14-15 jarigen in 2015

 • Monitoring
 • Jeugd
 • Pubers
Zs-publicatie-placeholder.jpg

22 januari 2015

Jeugdmonitor Zeeland - Infokaart gemeente Reimerswaal 14-15 jarigen in 2015

Jeugdmonitor Zeeland - Infokaart gemeente Reimerswaal 14-15 jarigen in 2015

 • Monitoring
 • Jeugd
 • Pubers
Zs-publicatie-placeholder.jpg

21 januari 2015

Jeugdmonitor Zeeland - Infokaart gemeente Sluis 14-15 jarigen in 2015

Jeugdmonitor Zeeland - Infokaart gemeente Sluis 14-15 jarigen in 2015

 • Monitoring
 • Jeugd
 • Pubers
Zs-publicatie-placeholder.jpg

20 januari 2015

Jeugdmonitor Zeeland - Infokaart gemeente Terneuzen 14-15 jarigen in 2015

Jeugdmonitor Zeeland - Infokaart gemeente Terneuzen 14-15 jarigen in 2015

 • Monitoring
 • Jeugd
 • Pubers
Zs-publicatie-placeholder.jpg

19 januari 2015

Jeugdmonitor Zeeland - Infokaart gemeente Tholen 14-15 jarigen in 2015

Jeugdmonitor Zeeland - Infokaart gemeente Tholen 14-15 jarigen in 2015

 • Monitoring
 • Jeugd
 • Pubers
Zs-publicatie-placeholder.jpg

18 januari 2015

Jeugdmonitor Zeeland - Infokaart gemeente Veere 14-15 jarigen in 2015

Jeugdmonitor Zeeland - Infokaart gemeente Veere 14-15 jarigen in 2015

 • Monitoring
 • Jeugd
 • Pubers
Zs-publicatie-placeholder.jpg

17 januari 2015

Jeugdmonitor Zeeland - Infokaart gemeente Vlissingen 14-15 jarigen in 2015

Jeugdmonitor Zeeland - Infokaart gemeente Vlissingen 14-15 jarigen in 2015

 • Monitoring
 • Jeugd
 • Pubers
Zs-publicatie-placeholder.jpg

28 augustus 2014

Basisscholen Zeeland; augustus 2014

Basisscholen Zeeland; augustus 2014

 • Verdieping
 • Onderwijs
Zs-publicatie-placeholder.jpg

28 januari 2014

Jeugdmonitor Zeeland - Startnotitie primair onderwijs 2014

Jeugdmonitor Zeeland - Startnotitie primair onderwijs 2014

 • Monitoring
 • Jeugd
 • Kinderen
Zs-publicatie-placeholder.jpg

27 januari 2014

Jeugdmonitor Zeeland 2014 - Tabellenboek Provincie Zeeland

Jeugdmonitor Zeeland 2014 - Tabellenboek Provincie Zeeland

 • Monitoring
 • Jeugd
 • Kinderen
Zs-publicatie-placeholder.jpg

26 januari 2014

Jeugdmonitor Zeeland - Vragenlijst primair onderwijs 2014

Jeugdmonitor Zeeland - Vragenlijst primair onderwijs 2014

 • Monitoring
 • Jeugd
 • Kinderen
Zs-publicatie-placeholder.jpg

25 januari 2014

Jeugdmonitor Zeeland 2014 - Resultaten Borsele

Jeugdmonitor Zeeland 2014 - Resultaten Borsele

 • Monitoring
 • Jeugd
 • Kinderen
Zs-publicatie-placeholder.jpg

24 januari 2014

Jeugdmonitor Zeeland 2014 - Resultaten Goes

Jeugdmonitor Zeeland 2014 - Resultaten Goes

 • Monitoring
 • Jeugd
 • Kinderen
Zs-publicatie-placeholder.jpg

23 januari 2014

Jeugdmonitor Zeeland 2014 - Resultaten Hulst

Jeugdmonitor Zeeland 2014 - Resultaten Hulst

 • Monitoring
 • Jeugd
 • Kinderen
Zs-publicatie-placeholder.jpg

22 januari 2014

Jeugdmonitor Zeeland 2014 - Resultaten Kapelle

Jeugdmonitor Zeeland 2014 - Resultaten Kapelle

 • Monitoring
 • Jeugd
 • Kinderen
Zs-publicatie-placeholder.jpg

21 januari 2014

Jeugdmonitor Zeeland 2014 - Resultaten Middelburg

Jeugdmonitor Zeeland 2014 - Resultaten Middelburg

 • Monitoring
 • Jeugd
 • Kinderen
Zs-publicatie-placeholder.jpg

20 januari 2014

Jeugdmonitor Zeeland 2014 - Resultaten Noord-Beveland

Jeugdmonitor Zeeland 2014 - Resultaten Noord-Beveland

 • Monitoring
 • Jeugd
 • Kinderen
Zs-publicatie-placeholder.jpg

19 januari 2014

Jeugdmonitor Zeeland 2014 - Resultaten Oosterschelderegio

Jeugdmonitor Zeeland 2014 - Resultaten Oosterschelderegio

 • Monitoring
 • Jeugd
 • Kinderen
Zs-publicatie-placeholder.jpg

18 januari 2014

Jeugdmonitor Zeeland 2014 - Resultaten Regio Walcheren

Jeugdmonitor Zeeland 2014 - Resultaten Regio Walcheren

 • Monitoring
 • Jeugd
 • Kinderen
Zs-publicatie-placeholder.jpg

17 januari 2014

Jeugdmonitor Zeeland 2014 - Resultaten Regio Zeeuws-Vlaanderen

Jeugdmonitor Zeeland 2014 - Resultaten Regio Zeeuws-Vlaanderen

 • Monitoring
 • Jeugd
 • Kinderen
Zs-publicatie-placeholder.jpg

16 januari 2014

Jeugdmonitor Zeeland 2014 - Resultaten Reimerswaal

Jeugdmonitor Zeeland 2014 - Resultaten Reimerswaal

 • Monitoring
 • Jeugd
 • Kinderen
Zs-publicatie-placeholder.jpg

15 januari 2014

Jeugdmonitor Zeeland 2014 - Resultaten Sluis

Jeugdmonitor Zeeland 2014 - Resultaten Sluis

 • Monitoring
 • Jeugd
 • Kinderen
Zs-publicatie-placeholder.jpg

14 januari 2014

Jeugdmonitor Zeeland 2014 - Resultaten Terneuzen

Jeugdmonitor Zeeland 2014 - Resultaten Terneuzen

 • Monitoring
 • Jeugd
 • Kinderen
Zs-publicatie-placeholder.jpg

13 januari 2014

Jeugdmonitor Zeeland 2014 - Resultaten Tholen

Jeugdmonitor Zeeland 2014 - Resultaten Tholen

 • Monitoring
 • Jeugd
 • Kinderen
Zs-publicatie-placeholder.jpg

12 januari 2014

Jeugdmonitor Zeeland 2014 - Resultaten Veere

Jeugdmonitor Zeeland 2014 - Resultaten Veere

 • Monitoring
 • Jeugd
 • Kinderen
Zs-publicatie-placeholder.jpg

11 januari 2014

Jeugdmonitor Zeeland 2014 - Resultaten Vlissingen

Jeugdmonitor Zeeland 2014 - Resultaten Vlissingen

 • Monitoring
 • Jeugd
 • Kinderen
Zs-publicatie-placeholder.jpg

10 januari 2014

Jeugdmonitor Zeeland 2014 - Resultaten Provincie Zeeland

Jeugdmonitor Zeeland 2014 - Resultaten Provincie Zeeland

 • Monitoring
 • Jeugd
 • Kinderen
Zs-publicatie-placeholder.jpg

28 december 2013

Jeugdmonitor Zeeland 2013 rapport Borsele

Jeugdmonitor Zeeland 2013 rapport Borsele

 • Monitoring
 • Jeugd
 • Jonge kinderen
Zs-publicatie-placeholder.jpg

28 december 2013

Jeugdmonitor Zeeland - Trends op hoofdlijnen Ouders jonge kinderen

Jeugdmonitor Zeeland - Trends op hoofdlijnen Ouders jonge kinderen

 • Monitoring
 • Jeugd
 • Jonge kinderen
Zs-publicatie-placeholder.jpg

27 december 2013

Jeugdmonitor Zeeland - Startnotitie 2013

Jeugdmonitor Zeeland - Startnotitie 2013

 • Monitoring
 • Jeugd
 • Jonge kinderen
Zs-publicatie-placeholder.jpg

27 december 2013

Jeugdmonitor Zeeland 2013 rapport Goes

Jeugdmonitor Zeeland 2013 rapport Goes

 • Monitoring
 • Jeugd
 • Jonge kinderen
Zs-publicatie-placeholder.jpg

26 december 2013

Jeugdmonitor Zeeland 2013 rapport Hulst

Jeugdmonitor Zeeland 2013 rapport Hulst

 • Monitoring
 • Jeugd
 • Jonge kinderen
Zs-publicatie-placeholder.jpg

25 december 2013

Jeugdmonitor Zeeland 2013 rapport Middeburg

Jeugdmonitor Zeeland 2013 rapport Middeburg

 • Monitoring
 • Jeugd
 • Jonge kinderen
Zs-publicatie-placeholder.jpg

24 december 2013

Jeugdmonitor Zeeland 2013 rapport Reimerswaal

Jeugdmonitor Zeeland 2013 rapport Reimerswaal

 • Monitoring
 • Jeugd
 • Jonge kinderen
Zs-publicatie-placeholder.jpg

23 december 2013

Jeugdmonitor Zeeland 2013 rapport Schouwen-Duiveland

Jeugdmonitor Zeeland 2013 rapport Schouwen-Duiveland

 • Monitoring
 • Jeugd
 • Jonge kinderen
Zs-publicatie-placeholder.jpg

22 december 2013

Jeugdmonitor Zeeland 2013 rapport Terneuzen

Jeugdmonitor Zeeland 2013 rapport Terneuzen

 • Monitoring
 • Jeugd
 • Jonge kinderen
Zs-publicatie-placeholder.jpg

21 december 2013

Jeugdmonitor Zeeland 2013 rapport Tholen

Jeugdmonitor Zeeland 2013 rapport Tholen

 • Monitoring
 • Jeugd
 • Jonge kinderen
Zs-publicatie-placeholder.jpg

20 december 2013

Jeugdmonitor Zeeland 2013 rapport Veere

Jeugdmonitor Zeeland 2013 rapport Veere

 • Monitoring
 • Jeugd
 • Jonge kinderen
Zs-publicatie-placeholder.jpg

19 december 2013

Jeugdmonitor Zeeland 2013 rapport Vlissingen

Jeugdmonitor Zeeland 2013 rapport Vlissingen

 • Monitoring
 • Jeugd
 • Jonge kinderen
Zs-publicatie-placeholder.jpg

18 december 2013

Jeugdmonitor Zeeland 2013 rapport Oosterschelderegio

Jeugdmonitor Zeeland 2013 rapport Oosterschelderegio

 • Monitoring
 • Jeugd
 • Jonge kinderen
Zs-publicatie-placeholder.jpg

17 december 2013

Jeugdmonitor Zeeland 2013 rapport Zeeuws Vlaanderen

Jeugdmonitor Zeeland 2013 rapport Zeeuws Vlaanderen

 • Monitoring
 • Jeugd
 • Jonge kinderen
Zs-publicatie-placeholder.jpg

28 januari 2013

Jeugdmonitor Zeeland - Themarapport Jongvolwassenen nr. 1 2013

Jeugdmonitor Zeeland - Themarapport Jongvolwassenen nr. 1 2013

 • Monitoring
 • Jeugd
 • Jongvolwassenen
Zs-publicatie-placeholder.jpg

28 december 2012

Jeugdmonitor Zeeland - Ouders en de buurt

Jeugdmonitor Zeeland - Ouders en de buurt

 • Monitoring
 • Jeugd
 • Jonge kinderen
 • Wonen
Zs-publicatie-placeholder.jpg

28 januari 2012

Jeugdmonitor Zeeland - Jongvolwassenen 2012 rapport Borsele

Jeugdmonitor Zeeland - Jongvolwassenen 2012 rapport Borsele

 • Monitoring
 • Jeugd
 • Jongvolwassenen
Zs-publicatie-placeholder.jpg

27 januari 2012

Jeugdmonitor Zeeland - Jongvolwassenen 2012 rapport Goes

Jeugdmonitor Zeeland - Jongvolwassenen 2012 rapport Goes

 • Monitoring
 • Jeugd
 • Jongvolwassenen
Zs-publicatie-placeholder.jpg

26 januari 2012

Jeugdmonitor Zeeland - Jongvolwassenen 2012 rapport Hulst

Jeugdmonitor Zeeland - Jongvolwassenen 2012 rapport Hulst

 • Monitoring
 • Jeugd
 • Jongvolwassenen
Zs-publicatie-placeholder.jpg

25 januari 2012

Jeugdmonitor Zeeland - Jongvolwassenen 2012 rapport Kapelle

Jeugdmonitor Zeeland - Jongvolwassenen 2012 rapport Kapelle

 • Monitoring
 • Jeugd
 • Jongvolwassenen
Zs-publicatie-placeholder.jpg

24 januari 2012

Jeugdmonitor Zeeland - Jongvolwassenen 2012 rapport Middelburg

Jeugdmonitor Zeeland - Jongvolwassenen 2012 rapport Middelburg

 • Monitoring
 • Jeugd
 • Jongvolwassenen
Zs-publicatie-placeholder.jpg

23 januari 2012

Jeugdmonitor Zeeland - Jongvolwassenen 2012 rapport Noord-Beveland

Jeugdmonitor Zeeland - Jongvolwassenen 2012 rapport Noord-Beveland

 • Monitoring
 • Jeugd
 • Jongvolwassenen
Zs-publicatie-placeholder.jpg

22 januari 2012

Jeugdmonitor Zeeland - Jongvolwassenen 2012 rapport Reimerswaal

Jeugdmonitor Zeeland - Jongvolwassenen 2012 rapport Reimerswaal

 • Monitoring
 • Jeugd
 • Jongvolwassenen
Zs-publicatie-placeholder.jpg

21 januari 2012

Jeugdmonitor Zeeland - Jongvolwassenen 2012 rapport Schouwen-Duiveland

Jeugdmonitor Zeeland - Jongvolwassenen 2012 rapport Schouwen-Duiveland

 • Monitoring
 • Jeugd
 • Jongvolwassenen
Zs-publicatie-placeholder.jpg

20 januari 2012

Jeugdmonitor Zeeland - Jongvolwassenen 2012 rapport Sluis

Jeugdmonitor Zeeland - Jongvolwassenen 2012 rapport Sluis

 • Monitoring
 • Jeugd
 • Jongvolwassenen
Zs-publicatie-placeholder.jpg

19 januari 2012

Jeugdmonitor Zeeland - Jongvolwassenen 2012 rapport Terneuzen

Jeugdmonitor Zeeland - Jongvolwassenen 2012 rapport Terneuzen

 • Monitoring
 • Jeugd
 • Jongvolwassenen
Zs-publicatie-placeholder.jpg

18 januari 2012

Jeugdmonitor Zeeland - Jongvolwassenen 2012 rapport Tholen

Jeugdmonitor Zeeland - Jongvolwassenen 2012 rapport Tholen

 • Monitoring
 • Jeugd
 • Jongvolwassenen
Zs-publicatie-placeholder.jpg

17 januari 2012

Jeugdmonitor Zeeland - Jongvolwassenen 2012 rapport Veere

Jeugdmonitor Zeeland - Jongvolwassenen 2012 rapport Veere

 • Monitoring
 • Jeugd
 • Jongvolwassenen
Zs-publicatie-placeholder.jpg

16 januari 2012

Jeugdmonitor Zeeland - Jongvolwassenen 2012 rapport Vlissingen

Jeugdmonitor Zeeland - Jongvolwassenen 2012 rapport Vlissingen

 • Monitoring
 • Jeugd
 • Jongvolwassenen
Zs-publicatie-placeholder.jpg

15 januari 2012

Jeugdmonitor Zeeland - Vragenlijst Jongvolwassenen 2012

Jeugdmonitor Zeeland - Vragenlijst Jongvolwassenen 2012

 • Monitoring
 • Jeugd
 • Jongvolwassenen
Zs-publicatie-placeholder.jpg

28 december 2011

Jeugdmonitor Zeeland - Zicht op risicogezinnen en hulp

Jeugdmonitor Zeeland - Zicht op risicogezinnen en hulp

 • Monitoring
 • Jeugd
 • Jonge kinderen
 • Zorg
Zs-publicatie-placeholder.jpg

27 december 2011

Jeugdmonitor Zeeland - Tijdsbesteding

Jeugdmonitor Zeeland - Tijdsbesteding

 • Monitoring
 • Jeugd
 • Jonge kinderen
 • Leefbaarheid
Zs-publicatie-placeholder.jpg

27 december 2010

Jeugdmonitor Zeeland - Gezondheid en leefstijl

Jeugdmonitor Zeeland - Gezondheid en leefstijl

 • Monitoring
 • Jeugd
 • Jonge kinderen
 • Zorg
Zs-publicatie-placeholder.jpg

28 december 2009

Jeugdmonitor Zeeland - Kerngegevens ouders jonge kinderen

Jeugdmonitor Zeeland - Kerngegevens ouders jonge kinderen

 • Monitoring
 • Jeugd
 • Jonge kinderen
Zs-publicatie-placeholder.jpg

28 januari 2009

Aantrekkelijkheid van Zeeland voor jongvolwassenen

Aantrekkelijkheid van Zeeland voor jongvolwassenen

 • Monitoring
 • Jeugd
 • Jongvolwassenen