Monitoring

HZ Kenniscentrum Zeeuwse Samenleving monitort de kwaliteit van leven in Zeeland. Met monitoring doen wij regelmatig en herhaaldelijk onderzoek waarmee we ontwikkelingen en trends in de Zeeuwse samenleving volgen. We verzamelen zowel nieuwe als bestaande gegevens, we analyseren en interpreteren deze data en we bespreken de resultaten met inwoners, ondernemers, ambtenaren, onderzoekers en andere betrokkenen. Monitoring is de basis van onze activiteiten en helpt het gesprek te voeren over successen, achterblijvende resultaten en verbeteracties ten aanzien van sociale en economische kwesties.































Onderwerpen