Burgerparticipatie in Klimaatadaptatie

Burgerparticipatie in Klimaatadaptatie betreft samenwerking tussen vier hogescholen: HZ University of Applied Sciences (penvoerder), Hogeschool Rotterdam, Hogeschool Van Hall Larenstein, Hanzehogeschool Groningen;, vijf gemeenten: Vlissingen, Middelburg, Rotterdam, Leeuwarden, Groningen; en twee waterschappen: Wetterskip Fryslân, Waterschap Noorderzijlvest

Het project is mogelijk gemaakt door een RAAK Publiek subsidie van het Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA.

Het project is uitgevoerd van het voorjaar 2019 tot en met het najaar van 2021.Onderwerpen