Burgerparticipatie in Klimaatadaptatie

Deze pagina is in ontwikkeling; alle informatie is nog onder voorbehoud.

Burgerparticipatie in Klimaatadaptatie betreft samenwerking tussen vier hogescholen: HZ University of Applied Sciences (penvoerder), Hogeschool Rotterdam, Hogeschool Van Hall Larenstein, Hanzehogeschool Groningen;, vijf gemeenten: Vlissingen, Middelburg, Rotterdam, Leeuwarden, Groningen; en twee waterschappen: Wetterskip Fryslân, Waterschap Noorderzijlvest

Het project wordt mogelijk gemaakt door een RAAK Publiek subsidie van het Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA.

Onderwerpen