Publicaties

Onze uitgevoerde onderzoeken en projecten resulteren in publicaties die voor iedereen toegankelijk zijn. U heeft zo toegang tot up-to-date informatie over het toerisme in Zeeland. Bekijk hier onze publicaties.

Kerncijfers vrijetijdseconomie Zeeland 2018 600x400.jpg

5 juli 2019

Omvang toerisme in Zeeland 2018

Toerisme is ontzettend belangrijk voor de provincie Zeeland. Jaarlijks komen duizenden mensen naar Zeeland om te genieten van de mooie omgeving. Maar hoeveel toeristen komen nu eigenlijk precies naar Zeeland? Hoe zijn de ontwikkelingen? En hoeveel Airbnb's worden er aangeboden in Zeeland?

Rapportage Schouwen-Duiveland 2016-2017-2018 foto.jpg

5 juli 2019

Toerisme op Schouwen-Duiveland

Omvang en economisch belang 2016 – 2017 - 2018

Gearmd koppel (C) Rawpixel.com - Pexels B.png

29 maart 2019

PROFITeer van ideeën voor empty nesters

Zoals vele kustregio’s kent Zeeland nog altijd een sterk seizoenspatroon in het toerisme, met pieken in het voorjaar en de zomer. Hoewel het seizoen langzamerhand wat langer wordt, is het de wens om dit verder te stimuleren. Als onderdeel van het internationale project PROFIT heeft Zeeland samen ...

Natuurgebied-oranjezon-vrouwenpolder-2-285649.jpg

18 februari 2019

Bezoekersonderzoek natuurgebied Oranjezon

Natuurgebied Oranjezon bij Vrouwenpolder is één van de prachtige natuurgebieden die Zeeland rijk is. Maar hoe toegankelijk is het natuurgebied eigenlijk? En wie zijn de bezoekers en hoe tevreden zijn ze? In opdracht van Stichting het Zeeuwse Landschap heeft Kenniscentrum Kusttoerisme onderzoek ...

Kloostergangen, Abdij Middelburg, DNA Beeldbank op www.laatzeelandzien.nl, foto Felice Buonadonna.jpg

19 december 2018

Zeeuws erfgoed toeristisch benutten

Erfgoed en toerisme kunnen enorm van elkaar profiteren, maar doen dat vaak nog onvoldoende. Erfgoed is verbonden met plekken en draagt daardoor bij aan de identiteit van die plek. Vanuit toeristisch en vrijetijdsperspectief is erfgoed een belangrijke bouwsteen voor het onderscheidend vermogen van ...

FOTO 4 Koppelmans - Zwarte Gat Zeeuws-Vl.jpg

4 juni 2018

Natuur & toerisme: de Zeeuwse natuurbeleving

De interpretatie en beleving van natuur is voor iedere persoon verschillend. Kenniscentrum Kusttoerisme onderzocht daarom hoe verschillende type toeristen natuur en cultuurlandschappen beleven. Ook werd gekeken naar hoe natuur en toerisme elkaar kunnen versterken.

Waterdunen luchtfoto 2017 - BeeldbankUpload BB U76UTVG.jpg

25 mei 2018

Aanboddatabase verblijfsrecreatie

Als kenniscentrum willen we graag meer inzicht in het aanbod in Zeeland en hoe dit van jaar tot jaar verandert. Om deze reden heeft Kenniscentrum Kusttoerisme in 2017/2018 gewerkt aan de totstandkoming van de aanboddatabase verblijfsrecreatie. In deze aanboddatabase zijn alle toeristische ...

Herken je doelgroep.jpg

1 maart 2018

Maak kennis met uw doelgroep

Ondanks dat iedereen uniek is, hebben mensen allerlei eigenschappen die met elkaar overeenkomen. Zo zijn er mensen met dezelfde interesses, leeftijden, gezinssamenstelling en behoeften. Demografische kenmerken als leeftijd en gezinssamenstelling zijn relatief eenvoudig te duiden, maar zeggen niet ...

7. Uitgaven.jpg

15 februari 2018

Vaste gasten Zeeland

Stacaravans, tweede woningen, seizoenplaatsen op campings en boten op vaste ligplaatsen: dit zijn de accommodaties van vaste gasten. Vaste gasten zijn de meest trouwe gasten van Zeeland: zij hebben er namelijk voor gekozen hun vakantieaccommodatie voor lange tijd in onze regio te plaatsen. Maar ...

Airbnb.jpg

19 april 2017

Airbnb aan de kust: De impact van Airbnb op de Nederlandse Noordzeekust

Airbnb is een sociaal online platform. Het platform verbindt volgens Airbnb, accommodaties van ‘echte’ locals met toeristen die opzoek zijn naar authentieke lokale belevenissen. Naar de effecten van AirBnB op grote steden zoals Amsterdam is onderzoek gedaan, maar het is niet duidelijk of Airbnb ...

Culinair Zeeland.jpg

27 januari 2017

Culinair Zeeland: eten en drinken in de toeristische sector

Eten en drinken zijn belangrijke aspecten van de toeristische beleving. Het gaat hierbij vaak om een combinatie van gastronomie, lokale producten en een authentieke beleving. Ook is er groeiende aandacht voor gezond, lokaal en biologisch eten. Maar hoe kun je hier als ondernemer op inspelen?

Thema's

Kenniscentrum Kusttoerisme houdt zich bezig met een breed projectenportfolio, aangestuurd door vragen vanuit de praktijk. In de projecten kan een drietal hoofdthema’s worden onderscheiden.

Consumentengedrag: Onderzoeken en projecten in dit thema hebben betrekking op het vakantie- en vrijetijdsgedrag van consumenten. Er wordt enerzijds onderzoek gedaan naar het daadwerkelijk meten van het gedrag, door zowel kwantitatief onderzoek als analyse van big data: hoeveel toeristen komen er, hoe bewegen zij zich door de regio, hoeveel geld geven zij uit? Anderzijds wordt onderzoek gedaan naar de achterliggende motieven en segmentatie van doelgroepen. Met deze inzichten wil het kenniscentrum ondernemers en overheden helpen bij het inspelen op het (verwachte) consumentengedrag.

Toerisme in de maatschappij: Onder deze noemer worden onderzoeken en projecten uitgevoerd naar toerisme in breder perspectief. Het gaat om onderzoek naar de positieve én negatieve impacts van toerisme voor de samenleving, bijvoorbeeld in economisch opzicht, voor inwoners en leefbaarheid, voor landschap en milieu. Het gaat niet alleen om het ontwikkelen van onderzoeksmethoden en uitvoeren van onderzoek, maar ook om het maken van de afwegingen: hoe komen we tot een optimale balans tussen toerisme, economie, leefbaarheid en natuur & landschap?

Toeristisch ecosysteem: De vrijetijdssector is bij uitstek een domein waarin publieke en private partijen samen het aanbod creëren: zo is de inrichting van openbare ruimte en landschap en het vervoersaanbod (wegen, recreatieve routes, OV) veelal de taak van overheden, terwijl verblijf, horeca, vermaak en detailhandel veelal door ondernemers aangeboden wordt. Dit complexe ecosysteem van talloze partijen vormt voor de gast één bestemming, maar dat gaat niet vanzelf. Binnen dit thema vinden projecten en onderzoeken plaats met als doel de beleidsvorming bij overheden te ondersteunen en de sector te helpen bij het optimaliseren van haar waarde voor de regio.