Evides - results

Evides Industriewater

Evides.jpg

Evides Industriewater, als de eigenaar en operator van de zoetwater infrastructuur, laat de flexibiliteit zien richting nieuwe ontwikkelingen op het gebied van water gebruik, kwantiteit, kwaliteit and distributie door verschillende eindgebruikers. Evides is daarmee ook de potentiele operator van "nieuwe" water verwerkingsinstallaties. Daarnaast heeft Evides heeft belang bij het optimaal benutten van de eigen assets en de water vragende klant optimaal van dienst zijn. Dit houdt in efficiënt, betrouwbaar, tegen de laagste prijs en een goede prijs water leveren. Daarmee houdt Evides dus ook rekening met de maatschappelijk gewenste ontwikkelingen.

Het belang van Evides Industriewater in relatie tot het Robuust Watersysteem

Wat wil Evides?

- Water leveren op basis van vraag

- Eigen assets optimaal benutten

- De klant optimaal van dienst zijn (op basis van klantwens)

- Efficiënt, betrouwbaar, tegen laagste kosten en een goede prijs water leveren

- Anticiperen op maatschappelijk gewenste ontwikkelingen


Probleem/Uitdaging/Kans

- Dow wil regionale waterstromen benutten; zowel oppervlakte- als afvalwater

- Concurrentiepositie

- Mogelijke waterschaarste bij langdurige droogte

- Grensoverschrijdende watervoorziening en inname

- Watervoorziening in Vlaanderen

- Beperkte ruimte beschikbaar voor wetlands in de regio


Oplossingsrichtingen

- Samen met Dow en andere partners uit de regio waterstromen benutten en kennis en ervaring opdoen

- Grensoverschrijdende samenwerking verder ontwikkelen op het gebied van water inname en waterlevering met de Vlaamse partijen; met gebruik maken van EU subsidie

- Verdere ontwikkeling van "robuuste" opwerkingstechnieken voor water


Wat kunnen we concreet doen?

- Doorontwikkeling E4-water project

- Afhankelijk van de maatschappelijke vraag

- Verkenning van de mogelijkheden voor een regionale industriële communale afvalwaterzuivering.

- Verkennen vergroting captatiegebied

- Verkenning samenwerking Vlaanderen

- Verkennen Kleine Stellepolder als waterbergingslocaties.

Projecten, Planuitwerkingen en Ontwikkelingen vanuit Evides Industriewater 

Evides Kaart.png
Evides Kaart Legenda.png
Spuikom
Mosselbanken
Oostbos
Maintenance Value Park Fase 2
Green Infrastructure
Verkenning regionale Industriële en/of Communale Wateropwerkingsinstallatie
Verkennen Samenwerking Vlaanderen
Verkennen van vergroten Captatiegebied Vlaamse Polders
Verkennen Kleine Stellepolder als Waterbergingslocatie