Zeeuwse Concertzaal

Zeeuwse Concertzaal, repetitie Zeeuws Orkest, ca. 1968 (Beeldbank Zeeland, nr. 477 - ZB).

De Zeeuwse Concertzaal in Middelburg vormt al meer dan een eeuw een zeer belangrijke schakel in het Zeeuwse muziekleven, niet in de laatste plaats vanwege haar bijzondere akoestische kwaliteiten. Er werden wekelijks concerten gegeven onder leiding van een kapelmeester. Over het verdere verloop is, behalve een handvol advertenties in de Middelburgsche Courant, weinig bekend. Het complex heeft in de loop der tijd niet alleen als concertruimte dienst gedaan. Zo heeft het onder meer als opvangruimte voor Belgische vluchtelingen tijdens de Eerste Wereldoorlog dienst gedaan. Later zelfs als onderkomen voor militairen en als pakhuis. De Tweede Wereldoorlog is eveneens niet ongemerkt voorbijgegaan aan het complex, met name tijdens het verwoestende bombardement van 17 mei 1940. Uiteraard is dit alles niet bevorderlijk geweest voor de kwaliteit van het gebouw. Mede daardoor heeft het in de loop der jaren diverse restauraties en verbouwingen ondergaan.

In 2003 was er weer zo’n moment van groot onderhoud aangebroken. Zo was onder meer komen vast te staan dat de installaties volstrekt verouderd waren. Bovendien moest worden voldaan aan nieuwe wettelijke bepalingen met betrekking tot arbeidsomstandigheden, brandveiligheid en milieu (geluidhinder). De Gemeente Middelburg, die in 1945 eigenaar was geworden, koos ervoor om een extern bureau opdracht te geven alle problemen in kaart te brengen en mogelijke oplossingen met bijbehorende kostenramingen aan te dragen. In november 2007 heropende de zaal - door velen gezien als één van de mooiste middelgrote concertpodia van Nederland - glorieus haar deuren. Met de nieuwe naam Zeeuwse Concertzaal lag een nieuwe muzikale toekomst open. (Bron: Zeeuwse Concertzaal - personal website)

Concerten: Agenda

Schema: Muziek, Context: Evenementen
Verwant: Big Band Zeeuwse Muziekschool
Voorbeeld van: ConcertzaalBezig met het laden van de kaart...


De Zeeuwse Concertzaal

Adres Verwerijstraat 14

4331 TC Middelburg

T +31-118-637777 E info@zeeuwseconcertzaal.nl
W http://www.zeeuwseconcertzaal.nl/home.html
Info De Zeeuwse Concertzaal in Middelburg vormt al meer dan een eeuw een zeer belangrijke schakel in het Zeeuwse muziekleven, niet in de laatste plaats vanwege haar bijzondere akoestische kwaliteiten.Inhoud

Referenties


Afhankelijk van.

Afhankelijk van De Zeeuwse Concertzaal
Opmerkingen