Sint-Willibrordusbasiliek (Hulst)

Het gebouw

Sint-Willibrordusbasiliek, Hulst (foto: Beeldbank Zeeland, nr. 37058 - ZB).

De Sint Willibrordusbasiliek in Hulst dateert uit de tweede helft van de 15e en de eerste helft van de 16e eeuw. Mogelijk is de onderbouw van de toren uit de 14e eeuw.

Na de reformatie kwam het kerkgebouw in handen van de protestanten, maar vanaf 1807 maakten de katholieken gebruik van het koor van de kerk. Nadat de Hervormde Gemeente tot 1930 mede van het kerkgebouw gebruik heeft gemaakt, werd de scheiding tussen koor en schip verwijderd en is de kerk thans uitsluitend bij de Rooms Katholieke Parochie van Hulst in gebruik.

De kerktoren werd tijdens gevechtshandelingen in 1944 verwoest. Na de oorlog werd een nieuwe spits in moderne stijl op de toren geplaatst.

Het orgel

Loys Isoré-orgel, Sint-Willibrordusbasiliek, Hulst (foto: Stichting Orgelconcerten Hulst).

In 1963 werd besloten om het Isoré-orgel te reconstrueren onder advies van Hans van der Harst en Cor Edskes, waarbij het orgel werd uitgebreid met een tweede klavier en vrij pedaal. Hierbij werd onder meer het materiaal van het Vlaamse orgel uit 1775 opnieuw gebruikt. De werkzaamheden werden uitgevoerd door de firma D.A. Flentrop uit Zaandam. In 1972 werd het instrument opnieuw in gebruik genomen.

In 1963 werd besloten om het Isoré-orgel te reconstrueren onder advies van Hans van der Harst en Cor Edskes, waarbij het orgel werd uitgebreid met een tweede klavier en vrij pedaal. Hierbij werd onder meer het materiaal van het Vlaamse orgel uit 1775 opnieuw gebruikt. De werkzaamheden werden uitgevoerd door de firma D.A. Flentrop uit Zaandam. In 1972 werd het instrument opnieuw in gebruik genomen. (Bron: Orgels in Zeeland)

Concerten: Orgelconcerten

Schema: Muziek, Context: Evenementen
Voorbeeld van: Kerk
Referenties