Op deze pagina beschrijf je - als in een logboek - hoe de drie fasen van systeemdenken verliepen en hoe je dat hebt aangepakt. Schrijf over hoe de gesprekken met en tussen de betrokkenen gingen. Hoe verliepen de momenten waarop betrokkenen met elkaar naar breed gedragen verbeteringen gingen zoeken en deze gingen uitvoeren? Wat was jouw rol daarin? Met andere woorden, wat waren Succesfactoren en Good practices en wat zijn de Lessons learned?

N.B. Deze pagina mag je naar eigen inzicht en voorkeur (anders) indelen, wijzigen en opmaken. Tips voor het bewerken van deze pagina staan in de handleiding.


Reflectie op het proces: Succesfactoren, Good practices en Lessons learned

Fase 1: De uitdagende situatie begrijpen

Beschrijf hoe de interviews gingen en hoe de betrokkenen aan de hand van het rijke plaatje met elkaar in gesprek gingen om inzicht te krijgen in de situatie. Hoe verliep dat proces?


Fase 2: Betrokkenen zoeken samen naar wenselijke verbeteringen

Hoe verliep het proces waarin de betrokkenen opzoek gingen naar (mogelijke) verbeteringen voor hun situatie? Welke keuzes zijn er gemaakt, en waarom?


Fase 3: Aan de slag! Samen verbeteringen voor de situatie uitvoeren

Beschrijf hoe de uitvoering van de oplossingen, interventies etc. verliep.