Privacy

HZ Kenniscentrum Zeeuwse Samenleving hanteert een strikt privacybeleid. Wij waarderen het dat u de tijd neemt om mee te werken aan (een van) onze onderzoeken en vinden het belangrijk dat zorgvuldig met uw persoonlijke informatie wordt omgegaan.

Wij handelen in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en onderschrijven de Gedragscode van de Vereniging voor Onderzoek en Statistiek (VSO). De gedragscode is via deze link te lezen. De gedragscode is een praktische uitwerking van de AVG. Ook voorziet de gedragscode in een onafhankelijke beroepscommissie voor de behandeling van klachten en geschillen.

De (persoons)gegevens die door ons worden verzameld, worden zonder toestemming van de deelnemer niet doorgegeven aan derden. Uw informatie wordt door HZ Kenniscentrum Zeeuwse Samenleving op een veilige manier gebruikt en verwerkt. Uw privacy staat voorop.