Team

Esther van Sprundel

Esther van Sprundel

Onderzoeker KCZS

Esther werkt sinds 2009 als onderzoeker bij het Kenniscentrum Zeeuwse Samenleving en haar voorgangers. Zij heeft in 2002 haar doctoraaldiploma Beleids- en Organisatiewetenschappen aan de Universiteit van Tilburg gehaald. Voordat zij in Zeeland terecht kwam heeft ze onderzoeken uitgevoerd voor de Rechtbank Breda en Het Oogziekenhuis Rotterdam. Esther is projectleider van verschillende onderzoeksprojecten binnen het sociaal domein, waaronder de Jeugdmonitor Zeeland. Daarnaast is Esther geïnteresseerd in nieuwe methoden om resultaten van onderzoek op een toegankelijke manier te presenteren aan een breed publiek, bijvoorbeeld via dashboards en datavisualisaties.

Jolanda van Overbeeke

Jolanda van Overbeeke

Onderzoeker KCZS

Jolanda is afgestudeerd sociologe en sinds 2005 werkzaam als onderzoeker. Ze focust vooral op data in de breedste zin van het woord en ziet het als een uitdaging om cijfers te vertalen naar een breed publiek. Jolanda heeft veel ervaring met monitoring en houdt zich graag bezig met communicatie, kwaliteit en vernieuwing.

Luc Verschuren

Luc Verschuren

Onderzoeker KCZS

Luc behaalde in 2005 zijn master Algemene Economie aan de Universiteit van Tilburg. Tussen 2005 en 2020 was hij werkzaam, als (senior) onderzoeker/projectleider bij het Centraal Bureau voor de Statistiek en sinds 2021 is hij werkzaam als senior onderzoeker bij HZ Kenniscentrum Zeeuwse Samenleving. Luc heeft affiniteit met sociaaleconomische vraagstukken en staat in zijn kracht bij samenwerking en vernieuwing. https://www.linkedin.com/in/luc-verschuren-489375138

Ruben De Cuyper

Ruben De Cuyper

Onderzoeker-Coördinator KCZS

Ruben De Cuyper is socioloog en promoveerde in 2015 aan de faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Vrije Universiteit Amsterdam. Sinds 2018 is hij teamleider en senior onderzoeker bij het Kenniscentrum Zeeuwse Samenleving (voorheen: ZB Planbureau). Ruben doet onderzoek naar de kwaliteit van leven in Zeeland zoals ervaren door de inwoners. Daarbij is hij vooral geïnteresseerd in verhuisbewegingen (van jongeren) vanuit en naar Zeeland, ervaring van inwoners ten aanzien van hun fysieke leefomgeving en in vraagstukken rond maatschappelijke participatie en sociale betrokkenheid.

Theresa Besuijen

Theresa Besuijen

Onderzoeksmedewerker KCZS

Theresa behaalde in 2020 haar master Culturele Antropologie en Ontwikkelingssociologie aan Universiteit Leiden. Ze is werkzaam bij Kenniscentrum Zeeuwse Samenleving als onderzoeksmedewerker. Theresa heeft interesse voor maatschappelijke onderwerpen en draagt met onderzoek graag bij aan een inclusieve samenleving. De uitdaging ligt voor haar bij het toegankelijk maken van wetenschappelijke kennis voor de praktijk. Theresa is breed georiënteerd binnen het sociaal domein, jeugd en cultuur.