Het toerisme in Zeeland heeft een impact, hetzij positief of negatief. In het verleden werd de impact van het toerisme vooral uitgedrukt in de economisch toegevoegde waarde en werkgelegenheid, maar toerisme raakt meerdere onderdelen van onze samenleving. Het Kenniscentrum Kusttoerisme onderzoekt in opdracht van de Provincie Zeeland de impact van toerisme op de voorzieningen in Zeeland. Om inzicht te krijgen in de impact van toerisme zijn er allereerst interviews afgenomen met betrokken partijen van deze voorzieningen. Op basis van deze inzichten kan in een later stadium worden bepaald of het bijdraagt aan de leefbaarheid en kwaliteit van leven van de Zeeuwen.

De resultaten van het onderzoek worden verwacht in oktober 2019.


Contactpersonen

Over dit project

Looptijd: 2019
Thema: Toerisme in de maatschappij
In samenwerking met: Provincie Zeeland