Carlien Nijdam


URI's uit de reeks "06-44108968" zijn hier niet beschikbaar.

Na haar studie milieukunde (Van Hall Instituut, Groningen) is Carlien in Middelburg bij het RIKZ (Rijksinstituut voor Kust en Zee) gaan werken. Ze participeerde daar in een onderzoek naar eutrofiëring van de Noordzee. Na een aantal jaren ging ze bij DGW (Dienst Landelijk Gebied) in Goes werken. Daar hield ze zich binnen ruilverkavelingsprogramma’s bezig met milieukundige onderwerpen. Tijdens het werken bij deze dienst realiseerde ze zich dat ze zich meer met educatie bezig wilde gaan houden, met name in het vakgebied natuur- en milieueducatie. Ze is daar begonnen met haar lesbevoegdheid te halen. In 1997 is ze bij de opleiding AET (Aquatische Ecotechnologie) aan de HZ gaan werken en heeft zich daar met veel plezier verder bekwaamd in het werken met studenten en het lesgeven. Vanaf 2004 is ze bij de Pabo van de HZ natuur, wetenschap en technologie gaan geven. In 2014 heeft ze haar Master Leren en Innoveren gehaald, waar ze haar afstudeeronderzoek naar lessen N&T binnen Outdoor Education heb gedaan. Tot op heden vindt ze het interessant om met toekomstige leerkrachten basisonderwijs de mogelijkheden en inhouden van natuur-, wetenschap- en technologieonderwijs te verkennen. Daarbij denkt ze vaak terug aan haar eigen basisschooltijd waar ze veel naar buiten keek en niet in haar schoolboeken en na schooltijd altijd buiten speelde. Nog steeds is ze een echt “buitenmens”.
Organisatie: HZ University of Applied Sciences
E-mail: mail me (cnijdam@hz.nl)
Telefoon: 06-44108968
Thuispagina:
Onderzoeksgroep (primair): Healthy Region, Onderwijsexcellentie
Onderzoeksgroep (secundair): Expertise en Valorisatie Management

Projecten

Bezig met laden…