Aanleggen putten

Bij het aanleggen van de horizontale put om zout-/brak grondwater af te vangen is in verband met de diepte een gestuurde horizontale boring vereist.  In de eenvoudige, relatief goedkope variant wordt daarbij een putfilter geplaatst in een geperforeerd HDPE buitenbuis. Na het ruimen van het boorgat (open gehouden met boorvloeistof (bentoniet)), wordt het putfilter in het gat getrokken. Hierna wordt de bentoniet rond het filter onttrokken door na het inbrengen van een dispergeermiddel het water uit de put te onttrekken (schoonpompen).

Aanleg diepe horizontale put Freshmaker

Tot een diepte van 7 tot 8 m zou de ondiepe put ook aangelegd kunnen worden als ‘diepdrain’ door een diepgraver. Op deze manier zijn in Zeeland al vele onttrekkingssysteem gerealiseerd op de kreekruggen. Indien deze put dieper dan 8 m moeten komen, bijvoorbeeld doordat er in de eerste 8 m te veel kleilagen aanwezig zijn, kan ook deze ondiepere horizontale put met een gestuurde boring worden gerealiseerd.Set VN link, Property name = Context, Property VN name = Context

Model link = FM Aanleggen putten

Result = PR 00119

End Set VN link


Set VN link, Property name = Produces, Property VN name = Produces

Model link = FM Aanleggen putten

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Consumes, Property VN name = Consumes

Model link = FM Aanleggen putten

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Part of, Property VN name = Part of

Model link = FM Aanleggen putten

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Instance of, Property VN name = Instance of

Model link = FM Aanleggen putten

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Concerns, Property VN name = Concerns

Model link = FM Aanleggen putten

Result =

End Set VN link