Hoewel de leden van Panel Zeeland de zeespiegelstijging niet als grote bedreiging voor hun directe woonomgeving zien, beschouwen zij deze stijging wel als een risico voor Zeeland als geheel. Men ziet het nut van dijkversterking, maar de betalingsbereidheid hiervoor is verdeeld. Bij een verbreding van de zeedijken zijn inwoners eerder bereid om recreatie- of landbouwgrond op te offeren dan natuur of cultuurhistorie.

Lees de volledige publicatie hier.