De meningen onder inwoners over het culturele-voorzieningenaanbod en de aandacht op cultuur in de Zeeuwse politiek zijn sterk verdeeld. We zien dat deze verschillen in ‘cultuurhouding’ van de Zeeuwse inwoners zowel met persoonskenmerken als met woonlocatie samenhangen. Deze inzichten bieden voor beleidsmakers en het cultuurveld handvatten om cultuur aantrekkelijker en meer toegankelijk te maken.

Lees de volledige publicatie hier.