Cultuur is er voor iedereen, maar niet iedereen heeft dezelfde mate van waardering, interesse en/of betrokkenheid bij cultuur.

In dit onderzoek laten wij, aan de hand van vier ‘cultuurprofielen’, zien in hoeverre Zeeuwse inwoners verschillen in hun houding ten aanzien van cultuur en hoe dit samenhangt met hun persoonskenmerken en woonlocatie.

Lees de volledige publicatie hier.