In april 2022 hebben wij het grootschalige onderzoek ‘Leven in Zeeland’ gepubliceerd. Dit onderzoek, gebaseerd op een uitvraag onder ruim 12 000 Zeeuwen geeft een beeld van de ‘brede welvaart’ in de provincie. Dit onderzoek is bedoeld om iedereen die zich actief inzet voor Zeeland, vanuit overheid, politiek, maatschappelijk middenveld en/of ondernemerschap, te informeren en te wijzen op thema’s, regio’s en uitdagingen die wellicht wat meer aandacht nodig (gaan) hebben als we de kwaliteit van het leven in Zeeland nu en in de toekomst willen waarborgen. 

Met Leven in Zeeland hopen wij het gesprek te voeden over hoe het nu gaat met Zeeland, wat mogelijke verklaringen kunnen zijn voor bepaalde cijfers, wat onze aandacht nodig heeft en hoe we de kwaliteit van leven in Zeeland waarborgen voor de toekomst.  Door middel van ‘werkplaatsen’ willen we ruimte creëren voor dit gesprek en daarmee dit onderzoek laten leven en bruikbaar maken voor inwoners, beleidsmakers en andere stakeholders. Recent hebben we twee virtuele werkplaatsen georganiseerd over het onderzoek ‘Leven in Zeeland 2021’.  Met dit initiatief hopen we een brug te slaan tussen onderzoek, samenleving en beleid.  Wij nodigden deelnemers tijdens de werkplaatsen uit om de cijfers en inzichten uit het onderzoek vanuit een ander perspectief te bekijken, na te denken over wat ze zelf kunnen en willen met de inzichten, welke verbeteracties er mogelijk zijn en wat voor vervolgvragen het onderzoek oproept. Daarnaast gaven de werkplaatsen ons de mogelijkheid te experimenteren met nieuwe vormen van samenwerking en dialoog.

Lees hier over de lessen en opbrengsten uit de twee online werkplaatsen.