Voor het rapport ‘Leven in Zeeland’ heeft KCZS gebruik gemaakt van de antwoorden die 12.714 Zeeuwen tussen mei en juli 2021, middenin de coronacrisis, hebben gegeven op hun onderzoeksvragen. Bovendien heeft het HZ-kenniscentrum voortgebouwd op de onderzoeken die sinds 2009 om de vier jaar plaatsvinden. 

Een belangrijke uitdaging was deze keer om de impact van de coronacrisis in de antwoorden te (h)erkennen, maar vooral de onderliggende, structurele vraagstukken in Zeeland te zien. Brede welvaart is een belangrijk begrip in ‘Leven in Zeeland’. Het CBS publiceerde in 2021 voor de tweede keer een regionale monitor brede welvaart. Hierbij draait het niet alleen om materiële welvaart, maar ook om zaken als een goede gezondheid, toegang tot voorzieningen, een prettige leefomgeving en hoe tevreden mensen zijn over hun leven in het algemeen.   

De monitor vormde het vertrekpunt voor ‘Leven in Zeeland’ (voorheen bekend als ‘De Staat van Zeeland’), maar centraal staan de uitkomsten van het Zeeuwse bevolkingsonderzoek. KCZS heeft in het bijzonder onderzoek gedaan op de volgende thema’s: de arbeidsmarkt, wonen, bereikbaarheid, kwetsbaarheid, samenleven en meedoen, een blik op het (toekomstige) leven in de provincie en jongvolwassenheid. In de thematische vensters lees je onder meer dat scholieren en studenten verdeeld zijn over hun carrièreperspectieven die zij voor zichzelf zien in Zeeland, de meeste Zeeuwen hun woonomgeving waarderen, in welke gemeente inwoners het meest tevreden zijn over de leefbaarheid, dat inwoners veel vertrouwen hebben in anderen, een middelmatig vertrouwen hebben in lokaal en regionaal bestuur en dat een grote meerderheid de bereikbaarheid van de dagelijkse voorzieningen als goed ervaart. 

Lees de volledige publicatie hier.