Samen met Boekmanstichting en Het PON & Telos ontwikkelen we een cultuurmonitor voor Provincie Zeeland, over de (economische) waarde van cultuur. We zijn begonnen door in te zoomen op de werkgelegenheid in de Zeeuwse cultuursector. Wist je bijvoorbeeld dat er in Zeeland relatief veel banen in de deelsector Kunst en cultureel erfgoed zijn?

Sinds 2020 heeft de coronacrisis een grote impact gehad op de cultuursector. De verschillende lockdowns hebben een grote impact gehad op de culturele instellingen en de mensen die daar werken. Daarnaast hebben ook inwoners die graag naar een museum, theatervoorstelling of bioscoop gaan directe gevolgen ervaren. Net als in andere sectoren kunnen organisaties beroep doen op steunpakketten om financieel overeind te blijven. In samenwerking met Boekmanstichting en PON-Telos ontwikkelt HZ Kenniscentrum Zeeuwse Samenleving een cultuurmonitor voor Provincie Zeeland, over de waarde van cultuur. Dit artikel geeft eerste inzichten in de impact van corona op de werkgelegenheid in de cultuursector.

Op basis van registerdata van het CBS hebben wij in kaart gebracht hoe groot de werkgelegenheid in de Zeeuwse cultuursector is, ten opzichte van andere sectoren en ook ten opzichte van eerdere jaren. Wij maken hierbij onderscheid tussen banen en zelfstandig ondernemers.

Lees de volledige publicatie hier.