Pendel is een indicator van balans op de arbeidsmarkt. In de eerste plaats zegt pendel iets over de match tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. Hierbij moet gezegd worden dat meer pendel vanuit deze optiek niet per definitie beter of slechter is voor een regio: enerzijds kan toenemende pendel een indicatie zijn dat meer mensen een passende baan vinden (buiten de eigen woongemeente). Anderzijds kan een hoge mate van pendel ook een indicator zijn van een geografische mismatch tussen vraag en aanbod binnen een regio. Een goede match op de arbeidsmarkt is in Zeeland een belangrijk actueel speerpunt; de komende periode dreigt er een tekort te ontstaan om de Zeeuwse vacatures te bemensen.  

Lees de volledige publicatie hier.