Het kenniscentrum Zeeuwse Samenleving onderzoekt en monitort brede welvaart in Zeeland. Het gaat hier om de kwaliteit van leven van mensen, met aandacht voor de balans tussen economische, sociale en omgevingscomponenten van de regio. Door te kijken naar brede welvaart, kwam in de provincie Friesland al een ware paradox naar boven: hoe kan het dat het inkomen van veel Friezen achterblijft op het landelijk gemiddelde en de provincie kampt met bevolkingsdaling, terwijl de doorsnee Fries gelukkiger en meer tevreden is met het leven dan de doorsnee Nederlander?

Brede welvaart wordt meer en meer gebruikt in beleid. De Tweede Kamer gaat de komende jaren het brede-welvaartsdenken verankeren in de begrotingscyclus en gebruiken bij het nemen van (beleids)beslissingen (PBL, 2021). Ook het Zeeuwse provinciehuis heeft in 2020 aangegeven de leefbaarheidsagenda te willen verbreden met het concept: “aspecten van brede welvaart zijn uiteraard inkomen en werk, maar ook een veilige en gezonde leefomgeving, sociale contacten en maatschappelijke zelfsturing, en het evenwicht tussen werk en privé” (Provincie Zeeland, 2020).

Lees de volledige publicatie hier.