Zeeuwse inwoners mogen in de komende weken hun mening geven over thema’s uit de Zeeuwse Omgevingsvisie. Door inwoners naar hun mening te vragen wil de Provincie Zeeland in gezamenlijkheid tot een toekomstverwachting komen van de fysieke leefomgeving tot 2050.

Elke provincie heeft onmiskenbare kwaliteiten als het gaat om wonen, werken en leven. Kwaliteiten die vooral ook tot uitdrukking komen in de omgeving. Om nog beter zicht te krijgen op hoe de bevolking van Zeeland daar zelf over denkt - nu en in de toekomst - laat de Provincie een onderzoek uitvoeren door ZB| Planbureau. In de laatste week van juni krijgen ca. 5.000 inwoners van Zeeland de vraag deel te nemen aan het onderzoek en dus aan te geven welke kwaliteiten men onderkent, behouden wil zien of wil verbeteren naar 2030-2050 toe.

De resultaten worden gebruikt voor de Omgevingsvisie waaraan de Provincie nu werkt. Verschillende stakeholders hebben reeds hun bijdrage geleverd aan de visie, waaronder de Zeeuwse gemeenten. Nu zijn de inwoners aan de beurt.

“Juist de Zeeuwse gemeenten staan dicht bij de praktijk, datgene wat onze inwoners als wens of suggestie hebben als het gaat over wonen, werken en recreëren. Het is daarom juist heel belangrijk om onze inwoners ook een stem te geven bij het opstellen van de provinciale Omgevingsvisie. Als Vereniging Zeeuwse Gemeenten ondersteunen we dit van harte.” Marga Vermue, burgemeester van Sluis en voorzitter van de Vereniging van Zeeuwse Gemeenten (VZG).