Uit de resultaten van het onderzoek van Jeugdmonitor Zeeland onder Zeeuwse ouders van 3- of 4-jarigen worden verschillende positieve ontwikkelingen zichtbaar. Er is steeds meer informele hulp bij het opvoeden voor ouders in Zeeland. Hun oordeel over de gezondheid van de kinderen is positiever dan voorgaande jaren. Uit het onderzoek blijkt dat de meeste ouders aandacht hebben voor voorlezen en andere activiteiten die de ontwikkeling stimuleren, zoals muziek en spelletjes. Buiten spelen geniet voor veel ouders de voorkeur boven mediagebruik, hoewel ouders ook de positieve kant van mediagebruik inzien.

De nieuwe publicatie van HZ Kenniscentrum Zeeuwse Samenleving bespreekt de belangrijkste uitkomsten van het onderzoek van de Jeugdmonitor Zeeland onder ouders van jonge kinderen. In het najaar van 2020 werden alle ouders woonachtig in Zeeland met een kind uit 2016 uitgenodigd om deel te nemen aan het vragenlijstonderzoek. Het onderzoek is voor de zesde keer uitgevoerd. Zo ontstaat er op veel thema’s een beeld van de leefwereld van jonge Zeeuwse kinderen door de jaren heen. Aan het onderzoek hebben 1.125 ouders van jonge kinderen deelgenomen. Dat levert een respons op van 31%.

Naast de positieve punten zijn er ook ontwikkelingen die aandacht verdienen. Zo toont het onderzoek een relatieve stijging van het aantal kinderen met een gediagnostiseerde ontwikkelingsachterstand, hoewel dit aandeel tussen 2017 en 2020 weer iets daalde. Meer dan de helft van de ondervraagde ouders ervaart stress op één of meerdere gebieden. Tot slot baart de stijging van het aandeel kinderen dat opgroeit met kans op armoede zorgen.

Corona

Hoewel het onderzoek niet als doel heeft gehad om de impact van corona onder Zeeuwse ouders van jonge kinderen te meten, gaat het rapport in op de mogelijke effecten van corona. Kleine kinderen zijn een relatief onderbelichte groep als je kijkt naar de impact van corona op de jeugd. De uitvraag in 2020 kan op veel thema’s vergeleken worden met de resultaten van de onderzoeken sinds 2001. Zo valt bijvoorbeeld op dat in 2020 ouders vaker (dan in 2017) aangeven dat hun jonge kind regelmatig van streek raakt. Een oorzaak kan liggen bij de neveneffecten van de lockdowns. Uit het onderzoek blijkt dat Zeeuwse ouders voor de tweede lockdown niet al te veel negatieve effecten op het gezin merkten. Een positief geluid, maar de invloed van de tweede lockdown op het gezin zou anders kunnen zijn.

Lees het volledige rapport hier.