Ruim 52.000 Zeeuwen ontvangen medio mei een uitnodiging om een vragenlijst in te vullen over de kwaliteit van leven in Zeeland.

Thema’s zoals werk, woonomgeving, voorzieningen, sociaal netwerk, mobiliteit, duurzaamheid, veiligheid en welzijn komen aan bod. De antwoorden leveren waardevolle informatie op voor de provincie, gemeenten en maatschappelijke organisaties.

De ervaringen en meningen van de inwoners worden benut als input voor het aanpakken van de Zeeuwse beleidsopgaven, nu en in de toekomst.

Deelname

De vragenlijst kan zowel op papier (terugsturen is gratis) als via internet worden ingevuld. Inwoners die een uitnodiging ontvangen zijn willekeurig geselecteerd in samenwerking met hun gemeente. Aanmelden voor het onderzoek is dus niet mogelijk.

De gegevens worden anoniem verwerkt. Als blijk van waardering voor de deelname zullen onder alle deelnemers 60 waardebonnen ter waarde van 25 euro worden verloot. Dit bedrag kan ook worden geschonken aan een goed doel in Zeeland. Deelnemen aan het onderzoek kan tot en met 28 juni. ZB| Planbureau voert het onderzoek uit in opdracht van Provincie Zeeland in samenwerking met de Zeeuwse gemeenten en veldwerkbureau I&O Research.

Meer informatie over de uitvoering van het onderzoek leest u hier.

Brede welvaart

Leven in Zeeland zoekt met nieuwe cijfers de verbinding met de Regionale Monitor Brede Welvaart van CBS. In de monitor van CBS worden ruim 40 indicatoren gebruikt om de brede welvaart ‘hier en nu’ en ‘later’ in kaart te brengen. Samen geven de gekozen indicatoren een breed beeld van de staat en ontwikkeling van de kwaliteit van leven en de leefomgeving in Zeeland.

Met het Zeeuwse bevolkingsonderzoek wordt de verdieping gezocht op Zeeuwse thema’s zoals voorzieningen, mobiliteit, burgerparticipatie, geluk en (arbeids-)potentieel voor de Zeeuwse arbeidsmarkt. Op deze manier ontstaat er een rijk beeld van hoe de Zeeuwse inwoners aankijken tegen deze belangrijke thema’s. Door de grote omvang van het bevolkingsonderzoek is het mogelijk om de uitkomsten op wijkniveau met elkaar te vergelijken.

En nu?

Vanaf eind 2021 zullen resultaten van het onderzoek ‘Leven in Zeeland’ gepubliceerd worden. Tot die tijd bespreekt ZB| Planbureau via artikelen thema’s uit de Regionale Monitor Brede Welvaart van CBS. Wat betekenen die cijfers voor Zeeland?

Lees het hier elke maand, van april tot en met september.