In dit project wordt een online tool ontwikkeld om werknemers met kanker te ondersteunen bij hun terugkeer naar werk. De terugkeer naar werk kan gezien worden als een lange reis; een reis waarin werknemers met kanker en ook hun werkgevers te maken krijgen met ingewikkelde situaties en dilemma’s. Met behulp van een online tool wordt deze reis visueel gemaakt en aangevuld met informatie. Het is de bedoeling dat werknemers met kanker en andere betrokkenen zich zullen herkennen in de geschetste situaties, dat het hen helpt om situaties beter te begrijpen en handvatten geeft om hiermee om te gaan. 

Foto: Solidarity University

Deze tool wordt niet alleen voor, maar ook samen met de direct betrokkenen ontwikkeld. Heb jij als werknemer of als werkgever (in de rol van leidinggevende of als HR adviseur) te maken (gehad) met kanker? En wil je jouw kennis en ervaringen inbrengen, leren van andere verhalen en bijdragen aan de ontwikkeling van deze nieuwe service? Dan nodigen je graag uit om aan één van de sessies deel te nemen. Deze zullen doorlopend worden georganiseerd in de tweede helft van 2021. Wil je meer informatie of je aanmelden, mail dan naar zpakataridis@dezb.nl

*Foto is eigendom van de Solidarity University


}}