Schermafbeelding 2021-02-04 om 09.50.13.png

Werken met kanker én kanker en werk. In het internationale onderzoeksproject I-KNOW-HOW onderzoeken we de moeilijkheden en mogelijkheden van werken met kanker, en of terugkeren naar werk na kanker. Vandaag op Wereld Kanker Dag geven we graag een update rondom ons project.

Binnen de 4 Zeeën regio (Nederland, België, Frankrijk en Engeland) werken we gezamenlijk aan een innovatieve en gebruiksvriendelijke informatietool voor werknemers met kanker, maar ook voor het gebruik hiervan door werkgevers, (job)coaches en professionals in de zorg. Vanuit het perspectief van de werknemer wordt gekeken naar het proces ziekte en werk. Werknemers, werkgevers en jobcoaches kunnen de tool gebruiken voor het verkrijgen van informatie, kennis en handelingsmogelijkheden, waarbij het kijken vanuit het perspectief van de verschillende betrokken partijen centraal staat. Voor professionals in de zorg – zoals (specialistisch) verpleegkundigen, artsen – kan de tool dienen om hun patiënten nog beter te voorzien van relevante informatie.

Recente onderzoeken en ervaringen wijzen uit dat werken tijdens of na kanker een positieve invloed kan hebben op het herstel. Door middel van diepte-interviews met werknemers met kanker, werkgevers en jobcoaches, werkbezoeken en literatuurstudie, hebben we inzicht gekregen in de dilemma’s waar mensen met kanker mee te maken krijgen, maar ook waar werkgevers tegenaan lopen.

De terugkeer naar werk kan gezien worden als een lange reis; een reis waarin werknemers met kanker en ook hun werkgevers te maken krijgen met ingewikkelde situaties en dilemma’s. Met behulp van een online tool wordt deze reis visueel gemaakt. Het is de bedoeling dat werknemers met kanker en andere betrokkenen zich zullen herkennen in de geschetste situaties, dat het hen zal helpen om situaties beter te begrijpen en handvatten geeft om hiermee om te gaan.

Om deze tool waardevol en bruikbaar te maken hebben we de komende jaren input nodig van direct betrokkenen, van mensen die ervaring hebben met kanker en werk en de tool willen testen in de praktijk. Ben jij een werknemer met kanker, werkgever, (job)coach, (paramedisch) professional of op een andere manier betrokken, en wil je vanuit jouw ervaring en expertise meekijken naar de inhoud en de vormgeving van de tool? Stuur ons dan een mail via: zpakataridis@dezb.nl

Wil je meer weten? Volg ons project via LinkedIn https://www.linkedin.com/company/werken-met-kanker-i-know-how of neem contact met ons op via de mail.


}}