Het aantal mensen met kanker stijgt en niet alleen op hoge leeftijd. Hierdoor krijgen steeds meer bedrijven te maken met werknemers met kanker. I KNOW HOW, een gezamenlijk project van de HZ, de Solidarity University en de afdeling maatschappelijke projecten van de Zeeuwse Bibliotheek probeert werkgevers en werknemers elkaar beter te laten begrijpen. Als dat lukt kunnen werknemers die ziek zijn geweest sneller en prettiger weer aan het werk.

Bij conservenfabriek Coroos in Kapelle heeft personeelsfunctionaris Marianne Visser al meerdere collega's meegemaakt met kanker. "Elk proces is anders. Het is afhankelijk hoe de collega omgaat met zijn ziekte. Maar ook hoe de ziekte verloopt en wat de mogelijkheden en onmogelijkheden zijn van de medewerker."

Visser heeft gemerkt dat het heel belangrijk is dat collega's hun zieke collega niet alleen naar de ziekte vragen. "Het is juist van belang dat er ook gevraagd wordt hoe het weekend was, naar de gewone alledaagse zaken en niet alleen naar de chemokuur."

Win-winsituatie

Visser denkt dat er nog veel te winnen is voor zowel bedrijven als werknemers met kanker. "Doordat zowel werknemers als werkgevers tijdens het project worden geïnterviewd, ontstaat een win-winsituatie voor ons allemaal. Meer begrip voor elkaar."

In 2018 kregen kregen 1.873 Zeeuwen in de leeftijd 15-74 jaar de diagnose kanker

Cijfers afkomstig van NKR, de Nederlandse Kankerregistratie)
Leeftijdscategorie: Aantal werknemers met diagnose kanker:
15-29 jaar 23 mensen
30-44 jaar 92 mensen
45-59 jaar 486 mensen
60-74 jaar 1.272 mensen

De looptijd van het project is drie jaar. Doel is om honderd werknemers die de diagnose kanker hebben of hebben gehad te interviewen. Er worden vijftig verschillende bedrijven bezocht. Daarnaast wordt gesproken met vijftien personeelsfunctionarissen, vijftien jobcoaches/re-integratiedeskundigen en vijftien medische zorgverleners.

Door de interviews en werkbezoeken wordt veel informatie verzameld over de praktijk waarmee elke partij te maken heeft. "Er ontstaat zo een beeld van de dilemma's waarmee mensen te maken krijgen als ze weer aan het werk willen", aldus antropoloog Petra de Braal. "En dat beeld wordt geschetst vanuit de verschillende rollen en perspectieven doordat we met alle betrokken partijen praten."

Het project I KNOW HOW is een Europees project dat werkgevers en werknemers helpt door kennis te bundelen en coaching te geven. Het doel is om mensen met kanker langer aan het werk te houden en/of sneller weer aan het werk te krijgen na hun genezing. De projecttitel I KNOW HOW verwijst naar het Engelse 'Integrated KNOWledge & coaching service to support people with cancer in How to remain in Or return to Work'.

Het internationale project wil 4.889 extra personen met kanker weer aan het werk krijgen, verspreid over de regio's in Nederland, Vlaanderen, Frankrijk en Engeland.

https://www.omroepzeeland.nl/nieuws/117946/Project-moet-werknemers-met-kanker-sneller-terug-op-de-werkvloer-krijgen


}}