Reflexief domein

We leven in een reflexief domein waarin we handelen, reageren en reflecteren op onszelf. Er is geen ontsnapping mogelijk.


Experience, afkomstig van: Hans de Bruin

We leven in een reflexief domein.

Competenties
Verbinden
Startdatum
mei 26, 2020
Einddatum
mei 26, 2020

Generieke principes

Principes die kunnnen worden toegepast in geleerde lessen.

Bezig met laden…

Geleerde lessen

Let op! De geleerde lessen opgedaan in jouw ervaringen met de praktijk worden gedeeld met alle deelnemers. Deel hier geen privacy-gevoelige informatie!

Geleerde les: Kritische reflectie

Samenvatting:
Met kritische reflectie wordt inzicht gekregen in de overtuigingen en beweegredenen van belanghebbenden.


Context:
Tweede-orde observaties zijn van belang.


Met kritische reflectie wordt de stap gemaakt van eersteoredeobservaties naar tweedeordeobrvaties.

Tweedeordeobservatie