Petra de Bil


Dr. Petra de Bil is hogeschoolhoofddocent en werkt als onderzoeker en studentenpsycholoog bij de HZ University of Applied Sciences. Samen met studenten deed ze o.a. onderzoek naar alcoholgebruik van jongeren, discriminatie onder jongeren en groepsvorming. Na diploma’s Pabo, MO-A Nederlands en WO Psychologie promoveerde ze in 2016 op het onderwerp de rol van gedragsafstemming bij sociale uitsluiting.
Organisatie: HZ University of Applied Sciences
E-mail:
Telefoon:
Thuispagina:
Onderzoeksgroep (primair): Healthy Region
Onderzoeksgroep (secundair):

Projecten

Geen projecten.